Vaasan seudun elinvoimastrategian 2016-2020 toteuttaminen on ollut käynnissä pian kaksi vuotta, ja toiset kaksi vuotta on vielä edessä. Ensi vuoden aikana ryhdytään myös valmistelemaan elinvoimastrategian päivittämistä vuosiksi 2020–2024, mutta tässä vaiheessa keskitytään eri toimenpiteiden edistämiseen ja seurantaan.

Vision mukaisesti Energinen Vaasan seutu on vahva lisäarvon luoja Suomessa ja kansainvälisesti. Varsinainen strategia rakentuu neljän painopisteen varaan, joiden teemat ovat kansainvälisesti kilpailukykyiset yritykset, globaali osaaminen, elinvoimainen toimintaympäristö sekä alueen houkuttelevat palvelut. Käytännön kehitystoimenpiteet on koottu painopisteiden mukaisesti jaoteltuun toimenpideohjelmaan, jossa on yli 80 kehittämiskohdetta.

Vaasan seudun kunnanjohtajat ja VASEKin hallitus ohjaavat yhdessä strategian ja toimenpideohjelman toteutusta. Toimenpiteiden aktivointiin ja seurantaan on nimetty työryhmä, joka ylläpitää ajantasaista tilannekuvaa eri hankkeiden etenemisestä ja tuo uudet esille nousevat kehitystarpeet yhteiseen käsittelyyn. Työryhmään kuuluvat kunnanjohtajat Rurik Ahlberg Mustasaaresta, Mats Brandt Maalahdesta ja Juha Rikala Laihialta, vt. toimitusjohtaja Stefan Råback VASEKilta sekä kehitysjohtaja Susanna Slotte-Kock ja kehittämispäällikkö Nina Hautio Vaasasta. Elinvoimastrategiaa toteuttavat laajasti seudun eri toimijat kuten esimerkiksi kunnat, VASEK ja korkeakoulut tiiviissä yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa.

Elinvoimastrategian toimenpidesuunnitelman seurannassa käytetään ”liikennevaloja” eli punaista, keltaista ja vihreää kertomaan toteuttamisen tilanteesta. Työryhmä on tyytyväinen siihen, että käytännössä valtaosa linjatuista toimenpiteistä on käynnissä ja pääosin etenemässä suunnitelmien mukaisesti:

– Seudulla on käynnissä useita suuria kehityshankkeita, joiden toteutuminen vaatii pitkäjänteistä työtä. Hyvä esimerkki tästä on Merenkurkun uusi alus ja muut logistiikan kehitystoimenpiteet. Muita ajankohtaisia painopisteitä tällä hetkellä ovat akkuteollisuuden etablointien sekä kiertotalouteen liittyvän liiketoiminnan edistäminen seudulla, Stefan Råback toteaa.

– Seutumme ja toimintaympäristömme muuttuu jatkuvasti, joten on tärkeää seudun dynamiikalle, että myös elinvoimastrategiaa päivitetään jatkuvasti sen mukaisesti. Tärkeällä sijalla tällä hetkellä ovat korkeakoulusektorin uudistukset sekä kaupungin ja seudun asemointi päättyvän Kasvusopimuskauden jälkeiseen kansalliseen kaupunkipolitiikkaan, Susanna Slotte-Kock täsmentää.

– Vaasa haluaa olla vahva opiskelijakaupunki ja opiskelijoiden viihtymiseen ja juurtumiseen alueelle täytyy panostaa. Osaavan työvoiman saatavuus täytyy turvata energiaklusterin ja muiden alojen tarpeisiin, Råback huomauttaa. Tähän liittyen on valmisteilla myös toimenpiteitä muun muassa Ruotsissa tällä hetkellä asuvien pohjalaisten nuorten aikuisten saamiseksi paluumuuttajiksi, kun mielenkiintoisia töitä on tarjolla.

Elinvoimastrategian puitteissa on myös käsitelty säännöllisesti maakunta-uudistusta ja ns. kasvupalveluiden tuottamista jatkossa.

– Maakuntauudistus on tuonut mukanaan epävarmuutta työnjaosta kuntasektorin ja maakuntien välillä. Alueelliset kehitysyhtiöt ovat merkittäviä toimijoita, ja mielestämme on erittäin tärkeää, että niillä on merkityksellinen rooli jatkossakin, Ahlberg toteaa.

Lisätietoja www.vasek.fi/aluekehitys

Lisätietoja

Stefan Raback 1
Stefan Råback
toimitusjohtaja, kehitysjohtaja
+358 50 590 2525
Kehitystoiminnan johtaminen, ohjelmien ja hankkeiden rahoitus

Susanna Slotte-Kock, Vaasan kaupunki, 040 685 1187

Rurik Ahlberg, Mustasaaren kunta, 040 594 7970

 

‹ Siirry "Tiedotteet"-sivulle