Tietoa rahoituksesta

Vaikka liikeidea, tuote tai palvelu olisi kuinka hyvä tahansa, se ei myy itse itseään. Liiketoimintaa aloitettaessa tai olemassa olevaa toimintaa kehitettäessä tarvitaan yleensä rahoitusta. Alla on luettelo erilaisista rahoitusmahdollisuuksista. Lisätietoja niistä saat ottamalla yhteyttä VASEKiin.

Pankit

Pankit lainaavat rahaa vakuuksia (taloa tai muuta omaisuutta) vastaan. Pankit tarjoavat erityyppistä lainarahoitusta korkoineen, lyhennyksineen ja vakuuksineen. Pankit ovat taipuvaisia minimoimaan oman riskinsä mutta myös yrittäjän riskit, ja siksi onkin tärkeää, että toimintaa varten on laadittu perusteellinen liiketoimintasuunnitelma. Pankit tekevät yhteistyötä Finnveran kanssa, joka on julkinen luottoja tarjoava organisaatio. Finnverasta voit lukea myöhempänä otsikon Julkisia rahoittajia alta.

Riskipääoma

Riskipääoma on yhteiskäsite yhtiön omaan pääoman tehdyille investoinneille. Riskisijoittajat ja bisnesenkelit investoivat toimintaan saadakseen osakkeita vastineeksi investoinnistaan. Yrittäjän on siinä tapauksessa oltava valmis päästämään käsistään osa osakekannasta. Kiinnostavia sijoituskohteita ovat usein yritykset, joilla on hyvä kasvupotentiaali, sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Linkki Suomen pääomasijoitusyhdistyksen sivuille: www.fvca.fi/
Linkki Svenska riskkapitalföreningin (vastaava ruotsalainen yhdistys) sivuille, joilta on mahdollista löytää rahoitusta: www.svca.se

Bisnesenkeleillä tarkoitetaan yritystoimintaan sijoittavia yksityishenkilöitä.

Julkisia rahoittajia

Joukko julkisia, paikallisen tai kansallisen tason organisaatioita voi myöntää tukea yrityksille. Esimerkkeinä tällaisista organisaatioista ovat muun muassa Business Finland ja Työ- ja elinkeinotoimisto. Useimmiten vaaditaan myös yrityksen omaa rahoitusta. Yksi julkisista rahoittajista on läheistä yhteistyötä pankkien kanssa tekevä Finnvera, jolla on laaja valikoima luottoja tarjottavanaan, esim. takauslainoja.

www.finnvera.fi  (luottoja, vientirahoitusta)
www.businessfinland.fi (kansallinen ohjelma, valmisteluraha)
www.tyomarkkinatori.fi  (palkkatukea ja muita tukia)
www.ely-keskus.fi  (kehittämistukea investoinneille, kansainvälistyminen)
www.nopef.com  (korottomia lainoja, jotka voidaan muuttaa tuiksi)
www.finnfund.fi  (riskisijoituksia, lainoja m.m.)
www.finnpartnership.fi  (kansainvälistymistuki)
www.aktion.fi  (tukea maaseudun kehittämiseen)
www.yhyres.fi  (tukea maaseudun kehittämiseen)

Starttiraha

Starttirahan tarkoituksena on edistää yritystoiminnan alkamista ja henkilöiden työllistymistä. Se turvaa yrittäjän toimeentulon siltä ajalta, jonka yritystoiminnan käynnistys ja vakiinnuttaminen arviolta kestää – kuitenkin enintään 12 kuukauden ajan. 

Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia auttaa kaikissa yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa. Starttirahahakemukseen vaaditaan liitteeksi liiketoimintasuunnitelma, jonka tekemisessä saat neuvoa Startian yritysneuvojilta.

Lisätietoja starttirahasta