The Midway Alignment of the Bothnian Corridor

Kansainvälisen The Midway Alignment of the Bothnian Corridor -hankkeen (Kvarken Link) tavoitteena on parantaa Merenkurkun kuljetusreittiä siten, että se täyttää kansalliset ja kansainväliset vaatimukset, jotka sekä ympäristön että talouden kannalta kestävälle kuljetusjärjestelmälle on asetettu. Tavoitteena on myös luoda edellytyksiä multimodaalisuuden kasvattamiselle ja varmistaa liikenteen turvallisuus ja jatkuvuus. Hankkeen toimenpidesuunnitelmassa on aktiviteettiryhmiä sekä rahti- että matkustajakuljetuksien kehittämiseen. Hankkeesta vastaavat Uumajan ja Vaasan kaupungit.

Kehitystyön tavoitteena on:

  • kehittää ja konseptoida uusi laiva Merenkurkun liikenteeseen
  • sataman ja logistiikkajärjestelmän ympäristöllisen ja taloudellisen tehokkuuden parantaminen
  • koko seudun vetovoimaisuuden parantaminen
  • liikenteen jatkuvuuden varmistaminen pitkälle tulevaisuuteen
  • innovatiivisten teknologioiden ja ratkaisujen hyödyntäminen sekä parhaiden käytäntöjen tiedottaminen koko Euroopan Unionin alueelle

Midway Alignment hanke on saanut rahoituksen kunnallisilta, seudullisilta ja kansallisilta rahoittajilta Suomessa ja Ruotsissa, yksityisiltä yrityksiltä sekä EU:n TEN-T-rahastosta.

Hankkeen kotisivut

Esite (englanniksi)

 

Hankeuutisia (ruotsiksi)