The Midway Alignment of the Bothnian Corridor

The Midway Alignment of the Bothnian Corridor (Kvarkenlink) är ett samarbetsprojekt mellan offentliga och privata intressenter på båda sidor om Kvarken. Projektets huvudsakliga syfte är att uppgradera transportrutten över Kvarken mellan Finland och Sverige, med målsättningen att uppfylla internationella krav på ett miljövänligt och ekonomiskt fördelaktigt transportsystem. Målet är också att skapa förutsättningar för att öka multimodaliteten och garantera trafik- och driftsäkerheten. Projektets verksamhetsplan innefattar aktivitetsgrupper för att utveckla både gods- och passagerartrafik. För projektet ansvarar Vasa stad och Umeå kommun.

Målet med uppgraderingen är att:

  • designa och utveckla en ny färja för Kvarken
  • göra hamnarna och hela det regionala logistiksystemet mer effektivt med tanke på både miljö och ekonomi
  • göra regionen mer attraktiv på marknaden
  • trygga driftstabiliteten på lång sikt
  • introducera innovativa teknologier och lösningar samt sprida best practices inom EU

Projektet Midway Alignment är finansierad av kommunala, regionala och nationella finansiärer i Finland och Sverige, privata bolag samt EU genom TEN-T-programmet.

Projektets hemsidor

Informationsblad (på engelska)

 

Projektnyheter