Logistics Solutions

›› Osittain EAKR-rahoitteinen (Pohjanmaan liitto), valmisteltu KOKO:ssa
›› Rahoitusarvio: 400 000 euroa vuosille 2010-2013.

Kehittämiskokonaisuuden päätehtävät logistiikan kehittämisessä ovat seudulle strategisesti tärkeiden logistiikkainfrastruktuurihankkeiden eteenpäin vienti, vuorovaikutteisuus ja verkostoituminen, erityisesti tiedonvälitys yritysten ja julkisen sektorin välillä. Sataman, lentokentän, pääteiden, rautatien ja alueen teollisuuden sijainti toisiinsa nähden antaa lähtökohdat
logistiikkainfrastruktuurikokonaisuuden kehittämiselle, jonka avulla seudun vetovoimaisuutta ja yritysten kilpailukykyä voidaan merkittävästi kehittää.

Pääpaino logistiikkakokonaisuuden kehittämisessä on seudun logistiikkakeskushankkeessa - lentokentän,
valtateiden 3 ja 8 sekä rautatien rajaamalle alueelle suunnitellussa logististen toimintojen keskittymässä. Tämän Vaasan ja Mustasaaren yhteisen hankkeen tavoitteita ovat mm. seudun tavaraliikennevirtojen järkeistäminen, logistiikkatoimijoiden toimitilatarpeesee vastaaminen, sekä Uumajan Nordic Logistic Centerin ja Botnia-radan valmistumisen myötä uusien kuljetuskanavavaihtoehtojen ja samalla Vaasan sataman kehittämisen tukeminen.

Logistics

Esite: Vaasan seudun logistiikka-alue

Esite ruotsiksi
Esite englanniksi

LOGY – Logistiikkaseminaari 7.-8.2.2013 (ruotsiksi)

Pro gradun tiivistelmä (ruotsiksi): The Power of the Strategic Network - A method for enabling the startup of a sea freight connection from Vaasa to Central Europe

 

Lisätietoja

Riitta Björkenheim
Logistiikka-asiantuntija
044 512 6612
riitta.bjorkenheim@vasek.fi