EnergySpin/Energia-alan yrityskiihdyttämön käynnistäminen

EnergySpin 400px

 Hankkeen tavoitteena on luoda kansainvälisen nopean ja tehokkaan kasvun mahdollistava energia-alan yrityskiihdyttämö, jossa tukiprosessien (mm. neuvonta, rahoitus, tuotekehitys, kaupallistaminen) avulla yhdistetään yrityksiä syvälliseen ja laajamittaiseen yhteistyöhön ja edistetään niiden liikeideoiden toteuttamista ja innovaatioiden nopeaa hyödyntämistä mm. demo- ja pilottikohteiden ja asiakkuuksien kautta. Tavoitteena on myös kasvattaa yritysten liikevaihtoa ja työllisyyttä sekä houkutella uusia kansainvälisiä toimijoita ja yrityksiä vahvistamaan suomalaista energiaklusteria.

Toimenpiteitä on kuusi, joista kaksi tärkeintä ovat EnergySpin kiihdyttämön tukipolun rakentaminen ja itse kiihdyttämön luominen. Hankkeen suorana tuloksena syntyy energia-alan kiihdyttämö, joka toimillaan myötävaikuttaa uusien energiateknologia-alan startup- ja spinoff-yritysten syntymiseen ja liiketoiminnan kehittymiseen osana Pohjoismaiden suurinta energia-alan osaamiskeskittymää.

www.energyspin.fi

Hanke-aika: 1.8.2016–31.12.2018.
Myönnetty rahoitus: 105 350 euroa (Vaasan kasvusopimus/AIKO)   

Pohjanmaan liitto