EnergySpin/Uppbyggnad av företagsaccelerator inom energibranschen

EnergySpin 400px

 Projektet syftar till att skapa en företagsaccelerator för energibranschen som möjliggör internationell snabb och effektiv tillväxt. Genom stödprocesser (rådgivning, finansiering, produktutveckling, kommersialisering) skapar man djupare och mer omfattande samarbete mellan företag samt främjar förverkligandet av företagens affärsidéer och snabb utnyttjande av innovationer i företag bland annat genom demo- och pilotobjekt och kundrelationer. Dessutom syftar projektet till att öka omsättningen och sysselsättningen i företagen samt till att locka nya internationella aktörer och företag för att förstärka det finländska energiklustret.

Projektet innehåller sex åtgärder varav två viktigaste är uppbyggandet av en stödstig för EnergySpin-acceleratorn och skapandet av själva acceleratorn. Som direkt resultat byggs upp en accelerator för energibranschen som genom sitt arbete bidrar till att skapa nya startup- och spinoff-företag inom energiteknologibranschen och utveckla affärsverksamheten som en del av det största kompetenscentrumet inom energibranschen i Norden.

Projektperiod: 1.8.2016–31.12.2018.
Beviljad finansiering: 105 350 euro (Vasas tillväxtavtal/AIKO)   

 www.energyspin.fi

Pohjanmaan liitto