Destination Kvarken

VaasanKanoottikerho10 KatjaLosonen 2014

Hankkeessa autetaan matkailuelinkeinon parissa toimivia vientikelpoisia pk-yrityksiä saavuttamaan uusia, yrityksen kasvuun johtavia ja sen kilpailukykyä parantavia markkinoita. Tavoitteena on lisätä kävijämääriä seuraavien matkailuyhtiöiden toimialueilla: Visit Vaasa, Visit Umeå, Höga Kusten, Etelä-Pohjanmaan Matkailu, Visit Kokkola, Visit Pietarsaaren seutu sekä Visit Kristiinankaupunki.

Pääasiallisena tavoitteena hankkeessa on laatia yhteisiä tehokkaamman markkinointityön malleja ja siten lisätä alueen ohjelmatarjontaansa sisällyttävien kotimaisten ja ulkomaisten matkanjärjestäjien määrää. Lisäksi pyritään herättämään median kiinnostus matkakohteita kohtaan näkyvyyden lisäämiseksi sekä matkanjärjestäjien että ensisijaisten markkinoiden loppuasiakkaiden keskuudessa. Kestävä matkailu ja tasa-arvoisuus ovat hankkeessa tärkeitä arvoja.

Hankkeessa painotetaan Hanken Svenska handelshögskolanin osallistumisen myötä voimakkaasti alueen matkailualan digitalisaatiota, tutkimusta ja kehittämistä.

Tältä sivulta löydätte Hanken Svenska handelshögskolanin tutkimusraportit sekä muuta materiaalia heti niiden valmistuttua. Seuraa hankkeen ilmoittelua VASEKin kanavissa, erilaisia infotilaisuuksia on tulossa.

Hankekumppanit: Merenkurkun neuvosto (Lead Part), Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK, Hanken Svenska handelshögskolan, Uumajan kunta, Höga Kusten Destinationsutveckling AB

Päärahoittaja: Interreg Botnia-Atlantica

Vastinrahoittajat:
Merenkurkun neuvosto (FI), Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK (FI), Hanken Svenska handelshögskolan (FI), Uumajan kunta (SE), Höga Kusten Destinationsutveckling AB (SE), Pohjanmaan liitto (FI), Region Västerbotten (SE), Region Västernorrland (SE), Västernorrlandin lääninhallitus (SE), Vaasan kaupunki/Visit Vaasa (FI), Etelä-Pohjanmaan Matkailu (Seinäjoki) (FI), Kokkolan Matkailu Oy (FI), Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia (FI), Kristiinankaupungin Elinkeinokeskus (FI), NLC Ferry (FI)

Hankeaika: 1.8.2018 – 31.12.2021