Destination Kvarken

VaasanKanoottikerho10 KatjaLosonen 2014

Projektet ska hjälpa exportmogna små och medelstora företag med fokus på besöksnäring att nå ut till nya marknader för ökad tillväxt och konkurrenskraft. Syftet är att öka antalet besökare på området som omfattar följande destinationsbolags verksamhetsområden; Visit Vasa, Visit Umeå, Höga Kusten, Södra Österbottens Turism, Visit Kokkola, Visit Jakobstad region samt Visit Kristinestad.

Projektets huvudsakliga mål är att ta fram koncept för gemensamma intensifierade marknadsbearbetningsinsatser och därigenom öka antalet utländska och inhemska researrangörer som tar med området i sitt programutbud. Vidare ska det mediala intresset väckas för destinationen, som kommer att resultera i större synlighet, både hos researrangörer, men även hos slutkund på prioriterade marknader. Hållbarhet och jämställdhet är viktiga värdegrunder i projektet.

Projektet har genom Hanken Svenska handelshögskolans medverkan starkt fokus på digitalisering, forskning och utveckling inom besöksnäring i regionen.

På den här sidan hittar ni Hanken Svenska handelshögskolans undersökningsrapporter samt annat material genast då det slutförts. Följ projektets kommunikation i VASEKs kanaler, för olika infotillfällen är på kommande.

Projektparter:
Kvarkenrådet (Lead Part), Vasaregionens utveckling Ab VASEK, Hanken Svenska handelshögskolan, Umeå kommun, Höga Kusten Destinationsutveckling AB

Huvudfinansiär: Interreg Botnia-Atlantica

Medfinansiärer:
Kvarkenrådet (FI), Vasaregionens utveckling Ab VASEK (FI), Hanken Svenska handelshögskolan (FI), Umeå kommun (SE), Höga Kusten Destinationsutveckling AB (SE), Österbottens förbund (FI), Region Västerbotten (SE), Region Västernorrland (SE), Länsstyrelsen Västernorrland (SE), Vasa stad/Visit Vasa (FI), Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy (Seinäjoki) (FI), Kokkolan Matkailu Oy (FI), Ab Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia (FI), Kristinestads näringslivscentral (FI), NLC Ferry (FI)

Projekttid: 1.8.2018 – 31.12.2021