Energiatehokkuudesta kannattavuutta

Botnia High 12

Euroopassa ja Suomessa vallitsee parhaillaan Venäjän aiheuttaman Ukrainan sodan johdosta laaja energiakriisi. Tämä kohdistuu suoraan yritysten kilpailukykyyn ja jopa toiminnan edellytyksiin erityisesti energia-intensiivisillä toimialoilla.

Kehitysyhtiöt saavat tällä hetkellä paljon yritysten yhteydenottoja tilanteen johdosta, keskeisiä teemoja kysymyksissä ovat muun muassa energian säästömahdollisuudet, energiankulutuksen optimointiratkaisut, erilaiset uudet ja kestävät energiatuotantomahdollisuudet sekä niiden käyttöönottoon liittyvät investointituet ja toteutuksen suunnittelu.

Suomen Yrittäjien tuoreen yrittäjägallupin mukaan lähes kolmannes kaikista yrityksistä kertoo kannattavuutensa heikenneen energian hinnannousun vuoksi. Teollisuudessa kannattavuuden laskusta kertoo lähes puolet.

Hankkeen tavoitteena on edistää energiatehokkaiden toimintamallien käyttöönottoa yrityksissä ja siten tuoda yrityksille säästöjä, jotka parantavat lyhentämättömänä suoraan liiketoiminnan tulosta ja parantavat kilpailukykyä. Samanaikaisesti hanke toteuttaa merkittävällä tavalla vihreää siirtymää yrityksissä, kun parantunut energiatehokkuus ja energiantuotannon uudet kestävät ratkaisut vähentävät ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä.

Tavoitteena on luoda energianeuvonnan palvelukonsepti, jota hyödynnetään yritysneuvonnassa. Tavoitteena on lisätä yritysten tietoisuutta, kuinka edistää energiatehokkuutta sekä mitä tukimahdollisuuksia vihreän siirtymän toimenpiteisiin ja investointeihin on haettavissa. Samalla rohkaistaan toimenpiteiden toteuttamiseen ja ohjataan eteenpäin asiantuntijoille.

  • Hankeaika: 1.9.2023-31.8.2025
  • Budjetti: 242 102 euroa
  • Hankekumppanit: VASEK, Oy Merinova Ab