Vasaregionen är idealisk för energiteknologi

Tillsammans med Vasa stad, regionens andra kommuner och företag arbetar vi för att regionen ska vara känd i Finland för framstående energiteknologi och betraktas som en lycklig plats att bo och arbeta på. Vi hjälper företag att skapa synlighet för lediga jobb och förbättra arbetsgivarimagen.

Vasaregionens spetsområde och samtidigt största arbetsgivare är energiteknologin. Hela 30 % av Finlands energiteknologiexport kommer från Vasaregionen, vilket gör oss till en global och betydande aktör på världsmarknaden. VASEKs uppgift är att samordna arbetet med EnergyVaasa och bedriva nära samarbete med både energibranschens företag och Vasas högskolor. En viktig samarbetspartner i utvecklingsarbetet inom branschen är Teknologicentrum Merinova.

Mari Kattelus
Marknadsföringschef
Mari Kattelus
Regionkommunikation och -marknadsföring
stormossenjaba
Kompetent arbetskraft

I framtiden kommer vi att behöva fler experter i företagen som jobbar för att lösa klimatförändringens utmaningar. Konkurrensen om kompetent arbetskraft är hård och vi måste ta plats i tävlingen om vi vill ha de bästa experterna till vår region.

VahalummukkaNet 1087
EnergyVaasa-klustret

Vi ansvarar för kommunikationen inom EnergyVaasa-brandet och arrangerar tillsammans med ett flertal intressenter det årliga evenemanget EnergyWeek för experter inom energisektorn.