Nyheter

Beskattning och bokföring – vad behöver företagaren ha koll på?

Företagande för med sig många ansvarsområden och beskattning och bokföring hör till de viktigaste. Här hittar du en kort översikt över grunderna i bokföring och beskattning.

pexels mikhail nilov 8297478
Företagande för med sig många ansvarsområden och beskattning och bokföring hör till de viktigaste. Här hittar du en kort översikt över grunderna i bokföring och beskattning.

Grunderna i bokföring: vad ska bokföras och hur?

Bokföring är ryggraden i affärsverksamheten, som hjälper till att följa upp företagets ekonomiska situation och stödja beslutsfattandet.

 1. Alla företag är bokföringsskyldiga. Bokföringen ska vara aktuell och korrekt utförd.
  Läs mer om bokföringslagen
  Läs även: Bokföring och ekonomihantering
  Ladda ner Företagarna i Finlands bokföringsguide (på finska)

 2. Verifikat: För varje affärshändelse ska det finnas ett verifikat, såsom faktura, kassakvitto eller kortbetalningskvitto. Verifikaten utgör grunden för bokföringen och utan dem kan bokföringen inte göras korrekt.

 3. Bokföringskedja: Alla affärshändelser ska bokföras vid tidpunkten då de gjordes och de ska kunna spåras till de ursprungliga verifikaten. Den här bokföringskedjan hjälper till att säkerställa bokföringens riktighet och transparens.

Grunderna i beskattning för företagare

Att förstå beskattning är avgörande för att företagaren ska kunna sköta sina skatteärenden på ett korrekt sätt och i tid.

 1. Inkomstskatt: Företagets inkomstskatt bestäms utgående från företagsformen. Till exempel betalar en enskild näringsidkare skatt på sin vinst i sin personliga beskattning, medan aktiebolagets vinst beskattas som bolagsskatt och aktieägarna betalar separat skatt på utdelningarna.
  Läs mer om val av företagsform
 2. Mervärdesskatt (moms): De flesta företagen är momspliktiga. Momsen läggs på försäljningspriserna och företagaren ska betala in den insamlade momsen till staten. Samtidigt kan företagaren dra av momsen på inköpta varor och tjänster.
 3. Övriga skatter: Beroende på bransch och företagets storlek kan företagaren också omfattas av andra skatter, såsom förskottsuppbörd, arbetsgivaravgifter och miljöskatter.
  Företagsbeskattning

Skatteavdrag och förmåner: hur utnyttjar man företagets skatterättsliga möjligheter?

Med skatteavdrag och förmåner kan företagaren optimera sin beskattning och förbättra företagets ekonomiska situation.

 1. Rörelsekostnader: Företagaren kan dra av alla kostnader som rör verksamheten, såsom material, hyra, marknadsföringskostnader och verktyg. Det är viktigt att spara verifikationerna och säkerställa att kostnaderna har en tydlig koppling till verksamheten.

 2. Småanskaffningar: Anskaffningar under 1 000 euro kan dras av direkt i beskattningen under det år de har anskaffats. Detta gäller exempelvis kontorsmöbler och IT-utrustning.

 3. Avdrag för arbetsrum: Om företagaren använder en del av sitt hem som arbetsplats kan en del av bostadens kostnader, såsom hyra eller el, dras av i beskattningen.

 4. Fordonskostnader: Om företagsbilen också används för privata resor är det viktigt att föra körjournal för att kunna dela upp kostnaderna korrekt mellan privata resor och företagsresor.

Välj rätt partner, följ med förändringarna i reglerna och konsultera en expert

pexels mikhail nilov 8297031

Att behärska grunderna i beskattning och bokföring är nödvändigt för varje företagare. En välgjord bokföring underlättar i uppföljningen av företagets ekonomiska situation och gör det lättare att uppfylla myndighetskraven. Genom att förstå beskattningens grunder och utnyttja tillgängliga skatteavdrag och förmåner kan företagaren optimera sin beskattning och förbättra företagets lönsamhet.

Beskattnings- och bokföringsreglerna kan vara komplexa och de uppdateras också regelbundet, vilket gör det viktigt för företagaren att välja rätt bokförare som partner för sitt företag.

Läs mer om företagets beskattning på Skatteförvaltningens webbplats och kontakta vid behov en företagsrådgivare eller ditt företags bokförare. På så sätt kan du säkerställa att ditt företags ekonomi är i ordning och du kan fokusera på kärnverksamheten, det vill säga utvecklingen av din affärsverksamhet.

 

Taggar: