Uutiset

Verotus ja kirjanpito – Mitä yrittäjän tulee tietää?

Yrittäjänä toimiminen tuo mukanaan monia vastuita, joista verotus ja kirjanpito ovat niitä keskeisimpiä. Tässä lyhyesti yleiskatsaus kirjanpidon ja verotuksen perusteisiin.

pexels mikhail nilov 8297478
Yrittäjänä toimiminen tuo mukanaan monia vastuita, joista verotus ja kirjanpito ovat niitä keskeisimpiä. Tässä lyhyesti yleiskatsaus kirjanpidon ja verotuksen perusteisiin.

Kirjanpidon perusteet: mitä tulee kirjata ja miten?

Kirjanpito on yritystoiminnan selkäranka, joka auttaa seuraamaan yrityksen taloudellista tilannetta ja tukee päätöksentekoa.

 1. Kaikki yritykset ovat kirjanpitovelvollisia. Kirjanpidon tulee olla ajan tasalla ja oikein tehty.
  Lue lisää kirjanpitolaista 
  Lue myös: Kirjanpito ja taloushallinto 
  Lataa Suomen Yrittäjien Yrityksen kirjanpito-opas  
 2. Tositteet: Jokaisesta liiketapahtumasta tulee olla tosite, kuten lasku, kuitti tai pankkikortin maksutosite. Tositteet ovat kirjanpidon perusta, ja ilman niitä kirjanpitoa ei voida tehdä oikein.
 3. Kirjausketju: Kaikki liiketapahtumat tulee kirjata kirjanpitoon niiden tapahtumahetkellä ja niiden tulee olla jäljitettävissä alkuperäisiin tositteisiin. Tämä kirjausketju auttaa varmistamaan kirjanpidon oikeellisuuden ja läpinäkyvyyden.

Verotuksen perusteet yrittäjälle

Verotukseen perehtyminen on olennaista, jotta yrittäjä osaa huolehtia verovelvoitteistaan oikein ja ajallaan.

 1. Tulovero: Yrityksen tulovero määräytyy yritysmuodon mukaan. Esimerkiksi toiminimiyrittäjä maksaa tuloksestaan veroa henkilökohtaisessa verotuksessaan, kun taas osakeyhtiön voitto verotetaan yhtiön tuloverona, ja osakkeenomistajat maksavat osingoista erikseen veroa.
  Lue lisää yritysmuodon valinnasta
 2. Arvonlisävero (ALV): Suurin osa yrityksistä on arvonlisäverovelvollisia. ALV tulee lisätä myyntihintoihin, ja yrittäjän tulee tilittää keräämänsä ALV valtiolle. Samalla yrittäjä voi vähentää ostamiensa tuotteiden ja palveluiden arvonlisäveron.
 3. Muut verot: Riippuen toimialasta ja yrityksen koosta, yrittäjää saattavat koskea myös muut verot, kuten ennakkoperintä, työantajamaksut ja ympäristöverot.
  Yrityksen verotus

Verovähennykset ja -etuudet: miten hyödyntää yrityksen verotuksellisia mahdollisuuksia?

Verovähennykset ja -etuudet ovat keinoja, joilla yrittäjä voi optimoida verotustaan ja parantaa yrityksen taloudellista tilannetta.

 1. Liiketoiminnan kulut: Yrittäjä voi vähentää verotuksessa kaikki liiketoimintaan liittyvät kulut, kuten materiaalit, tilavuokrat, markkinointikulut ja työvälineet. On tärkeää pitää tositteet tallessa ja varmistaa, että kulut ovat selkeästi liiketoimintaan liittyviä.
 2. Pienhankinnat: Alle 1 000 euron arvoiset hankinnat voidaan vähentää kertaluontoisesti sinä verovuonna, jolloin ne on hankittu. Tämä koskee esimerkiksi toimistokalusteita ja tietotekniikkaa.
 3. Kotitoimiston vähennys: Jos yrittäjä käyttää osaa kodistaan työtilana, hän voi vähentää osan kotinsa kuluista, kuten vuokrasta tai sähköstä, verotuksessa.
 4. Ajoneuvokulut: Jos yritysautoa käytetään myös yksityisajoihin, tulee tästä pitää ajopäiväkirjaa, jotta kulut voidaan jakaa oikein yksityis- ja yritysajojen kesken.

Valitse oikea kumppani, seuraa säädösten muuttumista ja käänny asiantuntijan puoleen

pexels mikhail nilov 8297031

Verotuksen ja kirjanpidon perusteiden hallitseminen on välttämätöntä jokaiselle yrittäjälle. Hyvä kirjanpito auttaa seuraamaan yrityksen taloudellista tilaa ja täyttämään viranomaisvaatimukset. Ymmärtämällä verotuksen perusteet ja hyödyntämällä tarjolla olevat verovähennykset ja -etuudet, yrittäjä voi optimoida verotustaan ja parantaa yrityksensä kannattavuutta.

Koska verotus- ja kirjanpitosäädökset voivat olla monimutkaisia ja muuttuvat ajoittain, on suositeltavaa, että yrittäjä valitsee oikean tilitoimistokumppanin yritykselleen.

Lue lisää yrityksen verotuksesta Verohallinnon verkkosivuilta, ja käänny tarvittaessa yritysneuvojan tai yrityksen kirjanpitäjän puoleen. Näin varmistat, että yrityksesi talousasiat ovat varmasti kunnossa ja voit keskittyä ydintoimintaan eli liiketoimintasi kehittämiseen.

 

Tagit: