VASEKs roll som regionens drivande kraft har är stark. Vi känner och vet målen för vårt arbete och vi strävar också efter att uppnå dem. Att ensam knoga på leder inte till framgång, därför samarbetar vi intensivt med olika aktörer i regionen.

Vi själva vet redan hur fin vår region är och hur många möjligheter som erbjuds här, också för nya invånare, studerande och företag. Vårt gemensamma mål är att sprida denna information vidare, stärka regionens konkurrenskraft inom olika delområden och erbjuda bästa möjliga utvecklingsmöjligheter för näringslivet.

VASEK har som uppgift att

 • koordinera näringslivsrådgivning i regionen och producera företagstjänster
 • verkställa regionala utvecklingsprojekt i anslutning till företagande och näringsliv
 • marknadsföra regionen.

Bolaget samarbetar intensivt med kommunerna, näringslivet och med utbildning och forskning. Målet är att samla aktörer för diskussion och åtgärder för att främja regionens konkurrenskraft.

Vision

VASEK är Finlands effektivaste utvecklingsbolag som genom ett starkt samarbete utvecklar Vasaregionen till att vara den mest attraktiva och framgångsrika stadsregionen i vårt land.

Mission

 • VASEK erbjuder sakkunniga företagstjänster under hela företagets livscykel.
 • VASEK främjar tillväxt i regionen, utvecklingen av företagens verksamhetsförutsättningar och aktörernas samarbete.
 • VASEK kommunicerar om regionen och dess potential på ett synligt sätt, i synnerhet för att säkerställa tillgång till kunnig arbetskraft.
Stefan Raback 1
VD
Stefan Råback
- Företagets ledning
- Utvecklingsprojekt och deras finansiering
Kuvituskuva iloiset ilmeet kesällä
Värden
Vi vet

Vi är kunniga och villiga att lära oss; vi är genuint intresserade av vår verksamhetsmiljö. All vår kunskap och expertis är tillgänglig för våra kunder, kollegor och hela regionen.

Vi gör

Vi tar modigt tag i nya möjligheter. Tillsammans gör vi mer, nätverk är viktiga i vårt arbete. Vi tar initiativ och agerar pålitligt.

Vi bryr oss

Vi bryr oss om andra och stöttar varandra. Vi är vänliga och öppna. Vi har alla möjlighet och frihet att lära oss nytt, varje dag.

Vi finns för dig

Vi finns för dig, vi uppmuntrar och hjälper. Vi jobbar hårt för våra kunder, ägare och hela Vasaregionens framgång.

VASEK hallitus ryhmäkuva 2024
Styrelse

Varje kommun med en ägoandel i proportion till invånarantalet har en styrelseplats. Dessutom är regionens industri, sme-företag och högskolor representerade i styrelsen.

Styrelsen 3.4.2024–
kommun/intressegrupp: ordinarie medlem (suppleant)
 • Tomas Häyry, Vasa (Jari Karjalainen)
 • Rurik Ahlberg, Korsholm (Mikael Alaviitala)
 • Juha Rikala, Laihela (Minna Niemi)
 • Jenny Malmsten, Malax (Carola Bengs-Lattunen)
 • Miko Heinilä, Storkyro (Antti Lintala)
 • Christina Båssar, Korsnäs (Camilla Ribacka)
 • Jan Finne, Vörå (Göran Westerlund)
 • Antti Hakala-Ranta, industrin (Mikael Hallbäck)
 • Satu Wivolin, sme-företagen (Göran Östberg)
 • Antti Romu, sme-företagen (Antti Holappa)
 • Lisbeth Fagerström, högskolorna (Minna Martikainen)

Arbetsutskottets medlemmar är Tomas Häyry, Rurik Ahlberg, Christina Båssar, Antti Romu och Stefan Råback.

Vd Stefan Råback är styrelsens föredragare och sekreterare.