Befolkning

Befolkningen i Vasaregionen är mångfaldig

Vasaregionen hör till Finlands mest flerspråkiga och internationella regioner. Utvecklingen av andelen internationella invånare i Vasaregionen har varit snabbt under 2000-talet. Hos oss talas nästan hundra olika språk och inkluderar 120 olika nationaliteter (Vasa stads egen statistik).

Förutom i statistiken återspeglas internationaliteten också på arbetsplatser, skolor, daghem, fritidsverksamhet och naturligtvis också i gatubilden.