Selitteet

Väkiluku. Indikaattori kertoo alueella vakinaisesti asuvan väestön vuoden lopussa (31.12.). Tilastokeskuksen väestöennuste vuodelle 2040 on demografinen trendilaskelma, jossa väestönkehityksen on oletettu jatkuvan viime vuosien kaltaisena.

Väkiluvun ennakkotilasto. Väkilukuun luetaan Suomessa vakituisesti asuvat Suomen ja ulkomaiden kansalaiset. Kuukausittaista ennakkotilastoa varten jokaisen tilastointikuukauden päätteeksi päivityksiä tilastoon odotetaan kaksi viikkoa kuukauden loppumisen jälkeen. Tämän jälkeen tulevat muutokset tilastoihin päivitetään jälkeenpäin ennakkotilastoon niiden ajankohtien mukaisesti.

Työikäisten osuus. Indikaattori kertoo 15–64 -vuotiaiden osuuden alueen väestöstä.

Ikärakenne. Indikaattori kuvaa viisivuotisikäryhmissä väestön ikärakennetta vuosina 2000, 2019 ja 2040 (Tilastokeskuksen väestöennuste).

*Mukaan on laskettu kielet ja kansalaisuudet, joita on yli 10 hlöä. Vaasan kaupunki tilastoi vuonna 2018 yhteensä 121 kansalaisuutta ja 96 äidinkieltä. Näihin lukuihin on laskettu myös kansalaisuudet ja kielet, joita on alle 10 hlöä.

Puhuttujen vieraiden kielien määrä. Indikaattori kertoo puhuttujen muiden kuin kotimaisten kielten kokonaismäärän. Kotimaisia kieliä ovat suomi, ruotsi ja saame. HUOM! Tietosuojasyistä alle 10 henkilön kieliryhmiä ei voida esittää. Tästä syystä todellinen puhuttujen kielien määrä on tilastoitua lukumäärää suurempi.

Kansainvälisen väestön määrä. Indikaattori kuvaa vieraskielisten osuutta väestöstä, jolloin lukumäärään luetaan henkilöt, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame.

Ulkomaan kansalaisuuksien määrä. Indikaattori kertoo kansalaisuuksien kokonaislukumäärän. HUOM! Tietosuojasyistä alle 10 henkilön kansalaisuuksia ei voida esittää. Tästä syystä todellinen kansalaisuuksien lukumäärä on tilastoitua lukumäärää suurempi. Jos henkilöllä on kahden maan kansalaisuus, joista toinen on Suomen, hän on tilastoissa Suomen kansalaisena.