Yritystoiminta ja aluetalous

Vaasan seutu on huippukunnossa

Tilastoista näkee esimerkiksi työpaikkojen määrät toimialoittain ja kokoluokittain. Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten määrän suhde toisiinsa Vaasan seudulla on positiivinen; yrityksiä syntyy enemmän kuin niitä lopetetaan ja työpaikkojen määrä pysynyt vahvana, vaikka esimerkiksi alueen teollisuudessa automaatio ja digitalisaatio ovat tehostaneet tuottavuutta jatkuvasti.

BKT /asukas tai yritysten toimipaikkojen liikevaihto / asukas ovat Vaasan alueella maamme huippua, joka näkyy selvästi myös tilastojen verrokkikaupunkeihin nähden. Sedulla T&K-panostukset ovat jo useiden vuosien ajan ylittäneet 200 milj. euroa/vuosi.