Työllisyys

Työllisyyden mittarit maan parhaimmistoa

Yleisesti katsottuna Vaasan seudun työllisyyteen liittyvät luvut ovat Suomen huippua. Työllisten osuus työvoimasta on lähes 90 %, mikä on valtakunnallisesti erinomainen. Työttömiä seudulla on verrokkikaupunkeihin verrattuna vähiten.

Pitkäaikaistyöttömien ja nuorisotyöttömien osuus on molemmissa huomattavasti alempana kuin keskimäärin koko Suomessa.

Pendelöintitilastot kertovat, että Vaasa on työssäkäyntialueena suhteellisen laaja ja Vaasassa käydään paljon töissä noin 100 km säteeltä.