Regionkommunikation är en av VASEKs tre huvuduppgifter. Vi koordinerar regionkommunikationen och samarbetar med olika aktörer i regionen med målet att hjälpa öka antalet arbetsplatser och därigenom få fler invånare och ge större livskraft till regionen.

Vasaregionen är nummer ett inom energiteknologibranschen i Finland: 30 % av landets energiteknologi exporteras från Vasaregionen. Detta gör att regionkommunikationens främsta målgrupp är den globala energisektorn och dess företag som regionen vill locka hit. Kommunikationen stärker Vasaregionens nationellt starka varumärken energi, passion och hav, höjer invånarnas stolthet över regionen och ökar den globala kännedomen om Vasaregionens energikluster.

Vi ansvarar för EnergyVaasas kommunikation och arrangerar det årligen återkommande branschevenemanget EnergyWeek i samarbete med våra partners.

Vasa stad, Visit Vaasa, Vasaregionen och Kvarkens skärgård publicerar en ny gemensam webbplats hösten 2019. En version som ännu utvecklas av webbplatsen har öppnats i maj och målet med den är att samla in respons av webbplatsens användare. Versionen finns på adressen beta.vasa.fi
Kolla och ge respons!

energyvaasa.fi 

energyweek.fi

EnergyVaasa Technical & Business Visit

vasa pms v01

EV logo www