Vaasan seudun pitovoiman parantaminen korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa

VaasaCampusFestival41 MikaelMatikainen 2018 medium

Osaavan työvoiman saatavuudessa, niin valtakunnallisesti kuin alueellisestikin, on tärkeää pitää seudulla asuvat seudulla. Yhtenä keskeisenä kohderyhmänä tässä hankkeessa on Vaasassa ja -seudulla asuvat korkeakouluopiskelijat. Se, että Vaasassa opiskelevat saadaan jäämään seudulle valmistumisen jälkeen, on työvoiman saatavuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää.

Hankkeen tavoite on erilaisin toimenpitein saada Vaasan korkeakouluopiskelijat juurtumaan alueelle jo opiskelujen aikana. Seudulle juurtunut opiskelia on luonnollisen osa seutua ja yhteisöä. Tämä auttaa heitä työnhaussa valmistumisen jälkeen ja asettautumaan asumaan Vaasaan.

Tapaamalla säännöllisesti opiskelijajärjestöjen edustajia ja jäseniä sekä toteuttamalla yhteistyössä eri tahojen kanssa opiskelijoille tilaisuuksia ja tapahtumia, sitoutamme heidät paremmin Vaasan seudulle. Tapahtumissa kerromme Vaasan ja koko seudun vapaa-ajanmahdollisuuksista sekä myös opiskelujen jälkeisistä uramahdollisuuksista. Samalla opiskelijoita houkutellaan ja rohkaistaan osallistumaan opiskelukaupungissaan järjestettäviin monipuolisiin tapahtumiin ja harrastuksiin. Näin he oppivat tuntemaan kaupungin ja koko Vaasan seudun paremmin jo opiskeluaikana. 

Hankkeen avulla saadaan yhteistyö opiskelijajärjestöjen ja muiden tahojen kanssa säännölliseksi ja toimintaa vakiinnutettua. Jatkuvalla vuoropuhelulla saadaan myös parempi näkemys siitä, mitä opiskelijat oikeasti odottavat kotikaupunkinsa tekevän opiskelijoiden juurtumisen eteen. Tiiviillä yhteydenpidolla opiskelijat verkostoituvat ympäristöönsä, saavat siten paremmat lähtökohdat työmarkkinoille ja löytävät helpommin oman paikkansa tulevaisuuden Vaasan seudulta.

  • Hankeaika: 1.3.2022–31.5.2023
  • Budjetti: 62 000 euroa