NLC Nordic Logistic Corridor

Kuljetus- ja logistiikkareitti Nordic Logistic Corridor (NLC) on kuljetusväylä, joka ulottuu Vaasan satamasta Uumajan sataman kautta NLC Terminal Storumanin kombiterminaaliin ja edelleen Mo i Ranan ja Mosjøenin satamiin Norjassa. Merenkurkun liikenne on avainasemassa NLC:n roolille toimivana kuljetusvaihtoehtona. Visiona on, että NLC:stä tulee tulevaisuuden kuljetusreitti Pohjoismaissa.

NLC-hankkeella pyritään lisäämään tietoisuutta NLC:n olemassaolosta ja siten lisätä ensisijaisesti rahtivolyymiä mutta myös matkustajamäärää, joka kulkee pitkin kuljetusreittiä. Tavoitteena on, että reittiä kehitettäisiin taloudelliseksi, ympäristöystävälliseksi ja tehokkaaksi kuljetusvaihtoehdoksi. Meritien osuus Vaasasta Uumajaan on 96 km. Vertailun vuoksi voi mainita maantiekuljetusreitin Vaasasta Tornion ja Haaparannan kautta Uumajaan, joka on 840 km pitkä. Toinen vaihtoehtoinen kuljetusreitti olisi Vaasasta Turun kautta Uumajaan eli 1 000 km maantiekuljetusta ja 340 km merikuljetusta.

Hankkeella on sekä lyhyen että pitkän aikavälin tavoitteita. Näiden saavuttamiseksi on tehty muun muassa merkittäviä investointeja satamiin, terminaaleihin ja logistiikka-alueisiin reitin varrella.

Hankkeelle on myönnetty rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta ja Interreg IVA Botnia-Atlantica -ohjelmasta. Hankekumppanina toimii Regionförbundet Västerbottens län. Hankeaika on 1.6.2011–30.6.2014.

Lisätietoja
Anna Måtts
logistiikka-asiantuntija
+358 44 512 63 20
anna.matts@vasek.fi