NLC Nordic Logistics Corridor

Transport- och logistikstråket Nordic Logistic Corridor (NLC) är ett transportstråk som sträcker sig från Vasa hamn via Umeå hamn vidare till kombiterminalen NLC Terminal Storuman, och därifrån till de norska hamnarna Mo i Rana och Mosjøen. Trafiken över Kvarken har en nyckelfunktion för att NLC ska vara ett fungerande transportalternativ, och visionen är att NLC ska bli ett framtida transportstråk i Norden.

NLC-projektet strävar till att öka medvetenheten om NLC:s existens och på så sätt höja främst godsvolymerna, men också passagerarantalet som färdas längs transportstråket. Målet är att stråket ska utvecklas till ett ekonomiskt, miljövänligt och effektivt transportalternativ. Sjövägssträckan Vasa-Umeå är 96 km. Som jämförelse kan nämnas landsvägstransportrutten från Vasa, via Haparanda och Torneå, till Umeå som är 840 km lång. En annan alternativ transportrutt är den från Vasa via Åbo till Umeå, där det ingår 1 000 km landsvägstransport och 340 km sjötransport.

Projektet jobbar med både kort- och långsiktiga mål. För att nå dessa har bland annat betydande investeringar gjorts i hamnar, terminaler och logistikområden längs med stråket.

Projektet har beviljats finansiering ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden och Interreg IVA Botnia-Atlantica-programmet. Som samordnad stödmottagare fungerar Regionförbundet Västerbottens län.

Projekttiden är 1.6.2011–30.6.2014.

För mera information
Anna Måtts
Logistikexpert
+358 44 512 63 20
anna.matts@vasek.fi