Circular Insight & Transition

pexels freestocksorg 127713

Tulevaisuudessa yritysten on panostettava entistä enemmän vastuullisuuteen ja hiilijalanjäljen pienentämiseen omassa toiminnassaan, jos haluavat olla markkinoilla vielä vuonna 2030 ja myöhemmin.

Kiertotalouteen siirtyminen on matka, jossa otetaan useita askeleita. Ilman tietoa siitä, mitä kiertotalous tarkoittaa, ei voida tehokkaasti toteuttaa kiertotalouden ajattelutapaa. Ja jos ajattelutapaa ei toteuteta, ei tiedolla ja tietoisuudella ole mitään vaikutusta. Muutosmatka on tehtävä pitkällä aikavälillä siirtymällä kiertotalouden mukaisiin toimintamalleihin, joissa tavaroita ja palveluita tarjotaan uusilla tavoilla.

Yksi hankkeen tavoitteista on jatkaa CERM-hankkeen vuosina 2019–2021 kehittämän Pohjanmaan kiertotalouden tiekartan ja toimintasuunnitelman toteuttamista. Pohjanmaalla on hyvät edellytykset kehittyä kestäväksi yhteiskunnaksi, jonka liike-elämän toiminta perustuu vähähiilisen kiertotalouden periaatteisiin ja resurssitehokkuuteen.

Vihreä elpyminen on hyvin keskeistä yritystoiminnalle koronapandemian jälkeen, ja ilmastohaasteet jatkuvat koronakriisistä huolimatta. Siksi näitä molempia pitäisi käsitellä rinnakkain, jotta voimme luoda resilientin Pohjanmaan.

Hankkeessa otetaan huomioon ne opit ja johtopäätökset, jotka saatiin CERM-hankkeesta ja Pohjanmaan kiertotalouden nykytila-analyysistä.

  • Hankeaika: 1.10.2021–30.6.2023
  • Budjetti: 498 300 e
  • Hankekumppanit: Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy, Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK, Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia, Kristiinankaupungin elinkeinokeskus