Akkuarvoketjut

Akkuarvoketjuun liittyvien investointien toimintaedellytysten kehittäminen

Vaasan kaupunki on aloittanut yhdessä VASEKin, Merinovan, NLC Vaasan ja Vaasa Parksin kanssa akkuarvoketjuun liittyvien toimijoiden houkuttelun seudulle jo vuoden 2017 alussa.

Huhtikuussa 2019 päättyneessä AIKO EnergyStorage -hankkeessa oli tavoitteena tukea energianvarastointiosaamisen lisäämistä seudulla sekä edesauttaa Vaasan asemaa Suomen energianvarastoinnin osaamiskeskittymänä. Projektin aikana rakennettiin yhteistyöverkostoja sekä arvoketjua liittyen energian varastointiin. Projektissa luotiin myös Invest-in Vaasa materiaalia, jossa on kuvattu olemassa olevaa energian varastointiin liittyvää osaamista ja yhteistyömahdollisuuksia alaan liittyen.

Päättyneen projektin tuloksena on tunnistettu lukuisia potentiaalisia toimijoita, joiden sijoittuminen Vaasan seudulle nähdään mahdollisena. Akkuteollisuudelle tarkoitettu alue tontteineen on valmiina kaavoituksen ja luvituksen osalta, mutta toimintaedellytyksien ja konseptoinnin kehittäminen on ajankohtaista ennen sijoittumispäätöksien konkretisoitumista.

Vaasa on vahvistanut asemaansa Suomen akkuteollisuuden kärkialueena. Nyt seuraavana tavoitteena on nousta Euroopan tasolla merkittäväksi toimijaksi sekä päästä mukaan EU-tason strategian laadintaan (European Battery Alliance). Northvolt-vetoisesti on rakennettu Pohjoismaista akkuklusteria ja yhteistyötä Norja–Ruotsi–Suomi-akselilla. Suomen ja erityisesti Vaasan seudun kannalta olisi äärettömän tärkeää pystyä vahvistamaan Vaasan asemaa myös tässä yhteistyömallissa.

Projektin tavoitteena on kehittää Vaasan seudun toimintaedellytyksiä liittyen akkuteollisuuden toimijoiden alueelle sijoittumiseen. Tämä tarkoittaa sekä yleisempiä invest-in -näkökulmasta tärkeitä tekijöitä, kuten selvityksiä sopivan työvoiman saatavuudesta, koulutus- ja asuinmahdollisuuksista sekä t&k-yhteistyömahdollisuuksista. Tärkeässä roolissa ovat myös tehtaiden toiminnan kannalta konkreettiset toimintaedellytykset infrastruktuurin sekä logistiikan suhteen.

Tähän liittyen projektin tavoitteena on:

  • Vastata potentiaalisten investoijien tietopyyntöihin ja konseptointiin liittyen Vaasan seudun toimintaympäristöön sekä järjestää toimijoille tutustumisvierailuja seudulle
  • Selvittää miten GigaVaasa -alueen infrastruktuuria tulisi kehittää akkuteollisuudelle sopivaksi ja kuinka Vaasan seudulle sijoittuvan akkuteollisuuden logistiikkaketjut saadaan kilpailukykyisiksi sekä mahdollisimman päästöttömiksi
  • Nostaa Vaasan asemaa sekä Euroopan akkuteollisuuden strategiatyössä että Pohjoismaisessa akkuklusterissa

 

Projektin rahoitus: päärahoittaja Pohjanmaan liitto (AIKO-rahoitus). Muut rahoittajat VASEK, Merinova ja NLC Vaasa

Projektin toiminta-aika: 20.6.2019–31.10.2020

Projektin toteuttavat yhteistyössä Teknologiakeskus Merinova ja Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK. Projektipäällikkönä toimii Anna-Kaisa Valkama, Merinova.