Batterivärdekedjor

Utveckling av verksamhetsförutsättningarna för investeringar med anknytning till batterivärdekedjan

Vasa stad har tillsammans med VASEK, Merinova, NLC Vaasa och Vaasa Parks redan i början av 2017 börjat locka aktörer inom batterivärdekedjan till regionen.

Målet för AIKO EnergyStorage-projektet, som avslutades i april 2019, var att stöda höjningen av kunnande inom energilagring i regionen samt främja Vasas ställning som koncentration för energilagringskunnandet i Finland. Under projekttiden byggdes upp samarbetsnätverk och värdekedja med anknytning till energilagring. Inom projektet skapades även Invest in Vaasa-material, där man beskriver det befintliga kunnandet inom energilagring samt samarbetsmöjligheter inom branschen.

Som resultat av det avslutade projektet har man identifierat flera potentiella aktörer, vars etablering i Vasaregionen anses vara möjlig. Området som är ämnat för batteriindustrin är för planläggningens och tillståndens del färdigt, men innan etableringsbesluten får konkret form är det aktuellt med utveckling av verksamhetsförutsättningarna och konceptualiseringen.

Vasa har stärkt sin position som spetsområde för batteriindustrin i Finland. Nästa mål är att framträda som en betydande aktör på den europeiska nivån samt få ta del av utarbetningen av strategin på EU-nivå (European Battery Alliance). Med Northvolt som ledare har man byggt upp det Nordiska batteriklustret och samarbetet mellan Norge, Sverige och Finland. För Finland och speciellt Vasaregionen skulle det vara extremt viktigt att stärka Vasas ställning även i denna samarbetsmodell.

Projektets målsättning är att utveckla Vasaregionens verksamhetsförutsättningar gällande batteriindustriaktörers etablering i området. Detta inbegriper både allmännare, ur invest-in-synvinkeln sett viktiga faktorer, som utredningar av arbetskraftens tillgänglighet samt utbildnings- och boendemöjligheter, och FoU-samarbetsmöjligheter. Även de för fabrikernas verksamhet viktiga konkreta verksamhetsförutsättningarna för infrastruktur och logistik är i en viktig roll.

Med anknytning till detta har projektet följande målsättningar:

  • Besvara potentiella investerares begäran om information och konceptualisering gällande Vasaregionens verksamhetsmiljö samt ordna besök för aktörer som vill bekanta sig i regionen
  • Utreda hur GigaVaasa-områdets infrastruktur borde utvecklas för att lämpa sig till batteriindustrin och hur logistikkedjorna av batteriindustrin som etableras i Vasaregionen blir konkurrenskraftiga och så utsläppsfria som möjligt
  • Höja Vasas ställning både i den europeiska batteriindustrins strategiarbete och i det Nordiska batteriklustret

 

Projektets finansiering: huvudfinansiär Österbottens förbund (AIKO-finansiering). Andra finansiärer VASEK, Merinova och NLC Vaasa

Projekttid: 20.6.2019–31.10.2020

Teknologicentret Merinova och Vasaregionens Utveckling Ab VASEK genomför projektet i samarbete. Anna-Kaisa Valkama, Merinova fungerar som projektchef.