Nyheter

Hur din idé blir en fungerande affärsverksamhetsplan –anvisningar för nya företagare

Att starta ett företag och komma i gång med verksamheten kan kännas som en enorm utmaning, speciellt om du ännu bara har en affärsidé i tankarna. I den här artikeln går vi steg för steg genom hur du kan förädla din idé till en konkret affärsverksamhetsplan.

IMG 4289

 


1. Förädla idén till ett affärskoncept


Det första steget är att omvandla den abstrakta affärsidén till ett fungerande affärskoncept. Börja med att fundera på följande frågor:

 • Vad är kärnan i min idé? Vilket problem eller behov löser den?
 • Vem är min målgrupp och vad förväntar de sig av min produkt eller tjänst?
 • Hur ska jag producera och leverera produkten eller tjänsten?

I det här skedet är det viktigt att göra en grundlig marknadsundersökning och analysera konkurrensen inom branschen för att säkerställa att du har en unik produkt eller tjänst samt en möjlighet att lyckas på marknaden.

2. Skapa grunden för din affärsplan: var ska du börja och vad ska inkluderas?

När du har en tydlig bild av ditt affärskoncept är det dags att börja skriva en affärsplan. Använd vårt kostnadsfria LISSU-verktyg för affärsverksamhetsplaner som steg för steg vägleder dig framåt.

När du utformar din affärsplan bör du tänka på åtminstone följande aspekter:

 • Introduktion: En kort sammanfattning av dina mål och strategier.
 • Affärskoncept: En detaljerad beskrivning av produkten eller tjänsten, vad som är unikt med den samt dess målgrupp.
 • Marknadsanalys: En undersökning av marknadens storlek, konkurrens och trender.
 • Marknadsföringsplan: Strategi för marknadsföring, försäljningsåtgärder och kundanskaffning.
 • Verksamhetsplan: Praktiska steg för hur du ska genomföra din affärsverksamhet och nå dina mål.
 • Finansieringsplan: En bedömning av dina finansiella behov, budget, prognoser och möjliga risker.
 • Lednings- och organisationsstruktur: En beskrivning av företagets ägarstruktur, ledning och organisation.


3. Exempel på hur en affärsplan kan byggas upp


Nedan ser du ett fiktivt exempel på hur en affärsplan för ett café kunde se ut:

 • Introduktion: Målet är att grunda ett mysigt café i den livliga delen av staden.
 • Affärskoncept: Vi erbjuder kvalitativt kaffe och färska bakverk i en avkopplande miljö.
 • Marknadsanalys: Undersökningen visar att det finns en växande efterfrågan för cafékultur och att det finns relativt få konkurrenter.
 • Marknadsföringsplan: I planen ingår some-marknadsföring, reklam med lokalt fokus och stamkundsprogram.
 • Verksamhetsplan: i planens ingår att söka en cafélokal, renovera lokalen, anställa personal och öppna cafét.
 • Finansieringsplan: i budgeten ingår startkapital för hyra samt för införskaffning av utrustning. Vi förväntar oss ett positivt resultat under det första året.


Lednings- och organisationsstruktur: Företaget ägs och administreras av grundarna som har erfarenhet av restaurangbranschen.
På det här sättet kan du alltså bygga upp en stadig grund för din affärsverksamhet och få en tydlig bild av hur du ska uppnå dina mål.

Taggar: