Sysselsättning

Sysselsättningsindikatorerna är bland de bästa i landet

Generellt sett är siffrorna relaterade till sysselsättningen i Vasaregionen bland de bästa i landet. Andelen sysselsatta av arbetskraften är nästan 90 %, vilket nationellt sett är utmärkt. Jämfört med referensstäderna har regionen det lägsta antalet arbetslösa.

Både andelen långtidsarbetslösa och ungdomsarbetslösa är betydligt lägre än genomsnittet i hela Finland.

Pendlingsstatistiken visar att Vasa är ett relativt stort pendlingsområde och att många arbetspendlar till Vasa inom en radie av cirka 100 km.