Företagsverksamhet och regional ekonomi

Vasaregionen är i toppskick

Statistiken visar till exempel antalet arbetsplatser enligt bransch och storleksklass. Förhållandet mellan antalet nystartade och nedlagda företag i Vasaregionen är positivt; fler företag grundas än avslutas och antalet arbetsplatser har förblivit stabilt, även om automation och digitalisering har kontinuerligt effektiverat produktiviteten inom industrin i regionen.

BNP/invånare eller omsättning/invånare för företagens kontor ligger på på topp i Vasaregionen jämfört med referensstäderna. Regionens F&U-satsningar har redan under flera års tid överskridit 200 miljoner euro/år.