Generationsskifte

Med företagets generationsskifte avses en situation där företagets ägande överförs inom familjen eller mellan nära släktningar. Det är fråga om ett särfall bland ägarskiften. Den mest väsentliga skillnaden är att under vissa förbehåll är det möjligt att få skattelättnad i samband med generationsskifte. Vid generationsskiften används ofta mindre köpesummor, donationer och olika variationer mellan dessa.

I allmänhet finns det inte ett enda rätt sätt att genomföra generationsskifte. Det lönar sig att starta planeringen i god tid, till och med flera år före generationsskiften. Det är fråga om en process som kräver långsiktighet och där även känslor är inblandade.

Det mest tidskrävande skedet kan vara att utreda vem som fortsätter företagsverksamheten och med vilken eller vilka ägarandelar. Före ägarskiftet kan man förminska skattepåföljder t.ex. genom ändringar i bolagsformen eller bolagsavtalet, dividendutdelning, fördelning, riktad aktieemission samt genom att skaffa egna aktier. Dessa är tidskrävande åtgärder och sakkunnighjälp är säkert till stor nytta.

Om du inte hittar någon som vill ta över företaget eller till exempel hälsotillståndet förhindrar företagaren att fortsätta med företaget, är verksamhetens avslutning även ett alternativ. Vi hjälper dig även i den situation.

Boka tid hos företagsrådgivare Börja i tid -guide om ägarskiften

Läs även

Vero.fi Generationsväxling i personbolag och enskilda rörelser i beskattningen   Vero.fi Generationsväxling i ett aktiebolag i beskattningen