Generationsskifte

VASEK palvelupiirrokset omistajanvaihdos 1080x1080pxMed företagets generationsskifte avses en situation där företagets ägande överförs inom familjen eller mellan nära släktningar. Det är fråga om ett särfall bland ägarskiften. Den mest väsentliga skillnaden är att under vissa förbehåll är det möjligt att få skattelättnad i samband med generationsskifte. Vid generationsskiften används ofta mindre köpesummor, donationer och olika variationer mellan dessa.

Finns det någon i familjen som vill ta över verksamheten i ditt företag? Hur ska man man föra över ägandet till barnen? Hur skall jag som mottagare av ett företag klara av ansvaret?

I allmänhet finns det inte ett enda rätt sätt att genomföra generationsskifte. Det lönar sig att starta planeringen i god tid, till och med flera år före generationsskiften. Det är fråga om en process som kräver långsiktighet och där även känslor är inblandade.

Det mest tidskrävande skedet kan vara att utreda vem som fortsätter företagsverksamheten och med vilken eller vilka ägarandelar. Före ägarskiftet kan man förminska skattepåföljder t.ex. genom ändringar i bolagsformen eller bolagsavtalet, dividendutdelning, fördelning, riktad aktieemission samt genom att skaffa egna aktier. Dessa är tidskrävande åtgärder och sakkunnighjälp är säkert till stor nytta.

Om du inte hittar någon som vill ta över företaget eller till exempel hälsotillståndet förhindrar företagaren att fortsätta med företaget, är verksamhetens avslutning även ett alternativ. Vi hjälper dig även i den situation.

Till dig som ska lämna över företaget

Är du redo att lämna företagandet och deltagandet i den operativa verksamheten?
Vad är smartast med avseende på dig själv och helheten, överlåta hela företaget eller bara en del eller delar av det? Sker överföringen stegvis under flera års tid eller allt på en gång?
Lönar det sig att byta företagsform? Generationsskifte är förmånligast och enklast att göra i ett aktiebolag.
Har du diskuterat med sakkunniga om vilka förberedelser som behövs och vilka beskattningsalternativ som finns?
Planera kommunikationen om förändringen till personalen och kunderna. Fäst särskild uppmärksamhet vid båda gruppernas nyckelpersoner.

Se över din egen inkomst och kontrollera din kommande pension redan i början av bytesprocessen. Du kan få tilläggsinkomster genom att lämna en del av företaget i din egen ägo och genom att lyfta utdelning. Om du ger företaget som gåva kan du fortsätta som arbetstagare. Eller kanske du alltid vid behov hjälper den nya företagaren? I och med generationsväxlingen inleds ett nytt kapitel i ditt liv. Det är upp till dig själv hur du förhåller dig till det. Om företagandet har fyllt ditt liv kan det vara smärtsamt och vemodigt att överlåta företaget. Försök att släppa taget och rikta din energi på annan verksamhet, till exempel på hobbyn eller barnbarnen. Nu har tid att njuta av allt det som du som företagare gått miste om!

Till dig som skall ta över företaget

Förbered dig i god tid inför generationsskiftet. Diskutera med alla parter. Orientera dig och kartlägg mångsidigt bakgrunden. Med hjälp av detta strävar du efter att säkerställa din verkliga vilja – vill du verkligen ta över det här företaget och bli dess efterträdare? Ta med en rådgivare i god tid, redan i början av processen. Diskutera öppet med både den nuvarande företagaren och med den närmsta kretsen och andra arvingar. Oklarheter orsakar onödiga konflikter.

I samband med generationsväxlingar kan det uppstå svårigheter med överlåtandet och meningsskiljaktigheter inom familjen samt störningar i företagsverksamheten på grund av dessa. Det är bra att vara medveten om dessa utmaningar på förhand och kunna arbeta för att övervinna dem. Kartlägg vem som är intresserade av att fortsätta i företaget och kom överens om hur ni framskrider. Om det finns flera efterträdare definieras allas roller. Fundera också över din egen delaktighet, vill du delta i den operativa verksamheten eller står du bara som ägare.

Säkerställ din egen kompetens och skaffa vid behov utbildning inom både företagande och ekonomi. Orientera dig dessutom i företagets bransch och kartlägg så bra som möjligt dess nuvarande situation och framtidsutsikterna. Att förutse, bereda sig för och snabbt lösa utmaningar möjliggör ett lyckat generationsskifte.

Boka tid hos företagsrådgivare ladda ner guide om generations-skiften

Läs även

Vero.fi Generationsväxling i personbolag och enskilda rörelser i beskattningen   Vero.fi Generationsväxling i ett aktiebolag i beskattningen  

HHD Entertainment 8

De satsade när alla andra drog i bromsen

I över två år levde kultur- och evenemangsbranschen i ovisshet på grund av pandemin. Mitt under krisen beslöt Henrik Hagnäs och Dennis Asplund att bilda HHD Entertainment – ett företag med fokus på att arrangera festivaler, spelningar och gig. Konceptet Bigday skapades och i år ordnas festivalen för fjärde gången – med en hittills aldrig skådad biljettförsäljning.
Läs mera
Kangasmaki 1

Färsk företagare förser Österbotten med fiber

Det har snart gått två år sedan Joni-Pekka Kangasmäki från Laihela fick frågan av sin dåvarande arbetsgivare om han var intresserad av att köpa och driva företaget vidare. Joni-Pekka, som då jobbat med svetsning av fiberkabel för Kai Myllyniemi Oy i drygt fem år, hade aldrig tänkt tanken på att själv vara företagare. Frågan sådde ändå ett frö, och snart tog processen för ägarbytet fart.
Läs mera
Wastinn 10

Nya vindar på Wästinn

Drömmen om ett eget inkvarteringsställe hade nästan hunnit falla i glömska för Kristian Holmkvist när rätt tillfälle plötsligt uppenbarade sig våren 2019. Det före detta skärgårdslägret Varppi, numera Wästinn, blev till salu och för Kristian och hans fru Pang, som då båda hade många års erfarenhet av turistbranschen, var det ett tillfälle de inte kunde låta gå förbi.
Läs mera
IMG 3537r

Letar efter ett företag att köpa – på fullt allvar

Vasabon Sakari Rahtu, ursprungligen från Övertorneå, har letat efter ett företag i några månader nu. Han vill nämligen köpa ett.
Läs mera
IMG 3122

”Det är lätt att fortsätta verksamhet som står på en stark grund” –Ekosoppi fortsätter med nya ägare

Cirkeln stängdes och började om från början i somras när Hannu och Jaana Paloposki sålde sin ekoshop Ekosoppi till Iivari Viljanen och Sofia Kuula. Hannu Paloposki grundade sitt företag för 16 år sedan med hjälp av Nyföretagscentrum Startia, och nu med hjälp av VASEKs ägarskiftesexpert Antti Alasaari köptes företaget av nya ägare.
Läs mera
Sade 3

Julstämning på Säde – Vasas äldsta inredningsaffär

Inredningsbutiken Sädes historia började för 17 år sedan med en butik full av härligheter på Brändö i Vasa. Sedan några år tillbaka finns den i ett gammalt trähus planerat av C.A. Setterberg, alldeles i stadens centrum på Rådhusgatan. Sedan snart två år tillbaka drivs den stämningsfulla affären av Maarit Suhonen.
Läs mera
Vaasa Akvarioliike 3

Finlands nästäldsta smådjursaffär får ny ägare

Från och med årsskiftet är Peppina Mäenpää ny ägare av Vasa Akvarieaffär, som verkar i Minimanis utrymmen på Skeppsgatan i Vasa. Butiken, som namnet till trots också säljer andra smådjur och djurartiklar, är en av de absolut äldsta affärerna i sin bransch och grundades redan 1959.
Läs mera
Scansolo 1

Lyckat företagsköp ger större muskler

I våras blev ingenjörsbyrån och underleverantörsföretaget Esko Group en del av Scansolo, och ett halvår efter att företagsaffären gjordes, är nu det praktiska arbetet med att verkställa fusionen i full gång. Det var många pusselbitar som skulle läggas innan köpebreven kunde skrivas under, och VD Markku Rinnasto medger utan omsvep att utan VASEKs hjälp skulle processen ha varit betydligt mer utmanande.
Läs mera