Tykö - Tarveselvitys yritysryhmähankkeille Kyrönmaalla

Tykö- eli Tarveselvitys yritysryhmähankkeille Kyrönmaalla -hankkeen aikana kartoitetaan Kyrönmaan yritysten kehittämistarpeita. Eri yritysten samankaltaiset tarpeet koetetaan tunnistaa ja rohkaista yrityksiä lyömään voimansa yhteen ja käynnistämään yhteisiä yritysryhmähankkeita. Yritysryhmähankkeiden tukiprosentti on korkea, jopa 75 %, joten ne ovat  kannattava keino saada asiantuntija-apua ja potkua uuden kehittämiseen.

Pääsääntöisesti tarvekartoitus kohdennetaan Kyrönmaan mikroyrityksiin eli alle 10 työntekijän yrityksiin. Vaikka toimenpiteet kohdistuvat juuri Kyrönmaalle, ei ole pakollista, että kaikki osallistuvat yritykset ovat alueelta. On siis myös mahdollista muodostaa yritysryhmähanke, jossa joku yrityksistä on Kyrönmaan ulkopuolelta.

Mahdollisia kehittämiskohteita, joihin yritysryhmähanke sopisi:

  • Matkailualalla yhteisten matkailupakettien kehittämiseen
  • Yritysten yritysturvallisuuden kuten vartioinnin, tietoturvan sekä fyysisen että kyberturvallisuuden edistämiseen
  • Viennin edistämiseen
  • Elintarvikealalla tuoteperheiden ja tuotepakettien kehittämiseen
  • Sosiaalialan yrityksissä laatujärjestelmän kehittämiseen.

Yritysryhmähankkeissa on myös yrityskohtainen kehittäminen on mahdollista hankkeen rahoituksella. Sopivat yritysryhmähankkeet pyritään käynnistämään niin pian kuin mahdollista.

Hankkeen toissijaisena tavoitteena on saada esille yritysten erilaisia kehittämistarpeita, vaikka ne eivät olisikaan juuri yritysryhmähankkeen muodostamiseen sopivia. Niihin tarpeisiin selvitellään muita rahoitusmalleja, mikäli yrityksillä on suunnitelmissa kehittää toimintaansa eteenpäin tai kokonaan uuteen suuntaan.

Toiminta-aika: 1.2.2018–31.12.2018
Budjetti: 25 000 euroa

VASEK hallinnoi Tarveselvitys yritysryhmähankkeille Kyrönmaalla -hanketta, jonka rahoitus tulee Leader YHYRES-kehittämisyhdistys ry:ltä.

 

lippu ja tunnuslause 300pxLeader logo rgb EU ISO