REKRY 2019/Kampanjan suunnittelu työvoiman riittävyyden varmistamiseksi

Vaasan seudulla on huutava työvoiman tarve johtuen niin väestörakenteen kehityksestä kuin yritysten kasvusta ja panostuksista yhä erikoistuneempiin toimintoihin. Signaalit viittaavat siihen, että tämä tarve tulee lähiaikoina kasvamaan entisestään, ja valitettavasti Vaasan seutua ei muualla Suomessa aina nähdä potentiaalisena perheen asuinpaikkana. Hankkeen tavoitteena on suunnitella yhteistyössä seudun kärkitoimijoiden kanssa valtakunnallinen kampanja, jolla nostetaan seudun profiilia ja houkutellaan seudulle osaavaa työvoimaa. Kampanja suunnitellaan viestintätoimiston kanssa pohjaten olemassa olevaan tutkimustietoon sekä työpajojen avulla saatavaan informaation yritysten tarpeista. Tuloksena syntyvää kampanjasuunnitelmaa käytetään vuosien 2019-2020 aikana toteutettavan kampanjan toteuttamiseen.

Hankeaika 1.12.2018 - 30.4.2019

Budjetti 35 000 EUR (Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -rahoitus / ERM)