Kestävä Pohjanmaa

SustainableTourism 600px

Sustainable Tourism -hankkeen tavoitteena on kehittää Pohjanmaan matkailuelinkeinoa tekemällä aktiivisesti töitä matkailun kestävään kehitykseen liittyvien asioiden parissa. Jotta seutumme vastaisi todellisuudessa siitä antamaamme kuvaa ja kävijöiden odotuksia, meidän tulee aktiivisesti huolehtia siitä, että matkailuelinkeinon parissa toimivilla yrittäjillä ja organisaatioilla on sellainen koulutus ja sellaiset käytännön työvälineet, joita yhä vaativampi ja ympäristötietoisempi kävijä vaatii. Kestävyysajattelu tulee aina huomioida tuotteidemme kehityksessä.

Hankkeen tavoitteena on

  • Tunnistaa toimijat/yritykset, jotka ovat halukkaita kehittymään näiden kestävyysperiaatteiden mukaisesti.
  • Tarjota kestävään kehitykseen liittyvää koulutusta ja valmennusta.
  • Luoda yritysverkosto, jossa yritykset voivat oppia toisiltaan.
  • Tarjota mahdollisuuksia osallistua messuille, joiden teemana on luontomatkailu ja ekologiset periaatteet.
  • Auttaa yrityksiä profiloitumaan selkeämmin Visit Finlandin markkinoidessa meitä kansainvälisellä tasolla.

Hankkeenvetäjän tehtävänä on omalla seudullaan tukea yrittäjiä ja auttaa heitä saavuttamaan nämä tavoitteet. Hanketta koordinoi Kristiinankaupungin elinkeinokeskus ja se toteutetaan yhteistyössä Närpiön Dynamon, Pietarsaaren kehitysyhtiö Concordian ja Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKin kanssa. Tavoitteena on, että voimme muutaman vuoden kuluttua kutsua Pohjanmaata kansainväliset kestävyysvaatimukset täyttäväksi seuduksi. Hankkeen puitteissa tullaan tekemään tiivistä yhteistyötä alueorganisaatioiden kanssa.

Hankeaika: 1.1.2021–31.12.2023

Vastuullisuustyö alkuun Sustainable Travel Finland -ohjelman avulla

Sustainable Travel Finland (STF) on Visit Finlandin hallinnoima vastuullisen matkailun ohjelma, jonka suorittanut yritys tai alue voi käyttää viestinnässään STF-merkkiä ja saa Visit Finlandilta markkinointitukea ja lisänäkyvyyttä. Lisäksi ohjelma toimii jatkuvan kehittymisen alustana. Hankkeessa järjestetyissä valmennustapahtumissa paikalliset matkailuyritykset pääsivät tutustumaan ohjelmaan ja saivat konkreettisia vinkkejä sen suorittamiseen.

Hotel Astor suoritti ohjelman ja sai STF-merkin huhtikuussa 2021, ja on siten ensimmäinen vaasalainen yritys, jolle merkki on myönnetty. Sisarhotelli Närpiössä, Hotel Red & Green, sai ensimmäisenä hotellina Tornion ja Turun välillä merkkinsä helmikuussa ja samaan konserniin kuuluva Hotel Vallonia Mustasaaressa on hyvää vauhtia viimeistelemässä ohjelmaa omalta osaltaan.

Kiinnostaako sinun yritystäsi STF-ohjelman suorittaminen? Ole yhteydessä meihin, niin autamme teidät alkuun! Hankkeen materiaalipankista löytyy myös aiheeseen liittyvää tietoa.

Infokirje matkailuyrittäjille hankkeestaHANKKEEN MATERIAALIT

Hankkeessa järjestettyjä tapahtumia

Tulossa oleviin tapahtumiin voi yleensä ilmoittautua aina tapahtumaa edeltävään päivään mennessä. Tarkemmat tiedot tapahtumalinkkiä klikkaamalla!