Hanke luo Vaasan seudulle edellytyksiä Suomessa parhaillaan meneillään olevan henkilöliikenteen muutoksen kohtaamiseksi. Liikennepalvelulain ensimmäinen vaihe tuli voimaan 2018. Lakimuutoksien on suunniteltu muuttavan näkemyksen joukkoliikenteestä siten, että käsite korvataan vaiheittain liikennepalveluilla ja matkaketjuilla. Laki ottaa huomioon ihmisten kestävän ja varman paikasta toiseen siirtymisen, taajamien ja harvaan asuttujen alueiden tarpeet sekä digitalisaation tuomien palveluiden mahdollisuuden helpottaa tätä läpinäkyvyyden ja tiedonkulun avulla.

Hankkeen tavoitteena on laatia toimintasuunnitelma ”Vähähiiliset liikennepalvelut Vaasan seudulla 2030” yhdessä määriteltyjen kohderyhmien kanssa liikennepalveluiden kehittämiseksi ja niiden käyttöasteen nostamiseksi koordinoinnin ja digitaalisten ratkaisujen avulla. Toimintasuunnitelma sisältää osatavoitteet ja etenemisohjeet vuoteen 2030 asti Tavoitteena on myös, että liikenneasioihin liittyvät viranomaiset ja toimijat voisivat sovittaa toimenpiteitään paremmin yhteen, jotta ne jatkossa voivat myötävaikuttaa Vaasan seudun vähähiilisiin tavoitteisiin.

Hankkeen tuloksena on nykytilanteen analyysi ”Julkisen liikenteen ja muun liikenteen nykytilanne ja tulevaisuus Vaasan seudulla” ja toimintasuunnitelma ”Vähähiiliset liikennepalvelut Vaasan seudulla 2030”, joka perustuu määriteltyjen kohderyhmien kanssa pidettyihin työpajoihin. Hankkeen tuloksena on myös kaksi pilottiprojektia, joissa keskitytään digitaalisiin ratkaisuihin liikennepalvelujen käytön edistämiseksi. Toinen niistä on suunnattu yrityksille ja toinen kunnille.

Hankeaika: 1.1.2019 - 31.12.2020

Kokonaisbudjetti: 151 930 EUR

Hankekumppanit: VASEK, Levón-instituutti, ELY-keskus, Vaasan kaupunki, Mustasaaren kunta

EU EAKR FI vertical 20mm rgbVipuvoimaaEU 2014 2020 rgbliitonlogo kaksikielineni300RGB