Invest in Vaasa konseptointi ja kehittämishanke

EnergyVasa 5

Vaasan kaupungin ja Vaasan seudun tavoitteena on pysyä Euroopan tasolla merkittävänä energiateknologian innovaatiokeskittymänä ja kasvattaa edelleen painoarvoaan vuoteen 2030 mennessä. Energiateknologian innovaatiokeskittymän kehittäminen ja kasvattaminen vaatii myös uusien yritysten etabloitumista alueelle.

Hanke edistää Vaasan seudun elinkeinoelämän kehittymistä sekä hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista. Hankkeen aikana luodaan edellytykset etenkin EnergyVaasa-klusteria vahvistavien investointien etabloitumiseksi alueelle. Investointeja edistetään eritoten energian varastointiin, vetyteknologiaan, merituulivoimaan, GigaVaasaan sijoittuviin puhtaiden akkuarvoketjun toimijoihin ja näitä tukevien teollisuuden ja näitä tukevien ICT-alan palveluihin liittyen.

Hankkeen tuloksena syntyy tehokas ja tuloksellinen Invest in Vaasa konsepti. Toiminnalle on laadittu suunnitelma sekä pelisäännöt ja verkostomainen työskentelytapa toimii tehokkaasti. Hankkeen kautta toimintaan on sitoutettu laaja joukko seudun toimijoita. Seudun toimijoiden ja etabloitumista suunnitteleville on käytössä materiaalipankki, joka edesauttaa tiedon saamista.

Sijoittumista Vaasan seudulle suunnittelevan näkökulmasta toiminta on helppoa, ketterää ja turvallista.

Hanke toteutetaan osana Vaasan kaupungin innovatioekosysteemisopimusta.

  • Hankeaika: 1.9.2023-31.12.2025
  • Budjetti: 97 455 euroa (VASEKin osuus)
  • Hankekumppanit: VASEK, Oy Merinova Ab, Vaasa Facilita Oy Ab