koneetjalaitteet2Maa- ja metsätalousministeriö tiedotti maaliskuun lopussa, että maaseutualueilla sijaitsevat pk-yrittäjät voivat saada jatkossa yritystukea myös käytettyjen koneiden hankintoihin tietyin edellytyksin. Aikaisemmin tukea on saanut vain, kun yritykseen on hankittu uusia koneita ja laitteita. Muutos astui voimaan 1.4.2017.

– Tämä on varmasti monille asiakkaillemme erittäin hyvä uutinen. On välillä ollut ehkä epäreiluakin, että asiakas ei ole saanut investointitukea, vaikka kiikarissa on ollut kone tai laite, joka olisi selvästi tuonut yritykseen uusia mahdollisuuksia, mutta se on ollut käytetty. Naapuriyrittäjä taas on saanut samanlaisen, mutta uuden koneen hankkimiseen tuen, kertoo yritysneuvoja Antti Alasaari ja jatkaa:

– Onhan se taloudellista ja ympäristöystävällistäkin hankkia hyväkuntoinen käytetty laite eikä ole ”pakko” ostaa aivan uutta. Ja edelleenhän tuen saamiseksi edellytetään, että kone tai laite vie yritystä uudelle tasolle ja kehittää toimintaa. Käytettyyn laitteeseen ei edelleenkään saa tukea, jos se hankitaan korvaamaan yrityksen jo olemassa olevaa laitteistoa, Alasaari selventää.

VASEKilla Alasaari ja muut yritysneuvojat auttavat yrittäjiä yritystukien hakemisessa, joten tukikelpoisuuden kriteerit tulevat kuin apteekin hyllyltä:

– Hankittaessa konetta käytettynä arvioinnin lähtökohtana on investoinnin tarkoituksenmukaisuus, sen tulee parantaa hankkeen kokonaistaloudellisuutta. Tukikelpoisten kustannusten täytyy kuitenkin ylittää 10 000 euroa, joten pieniin hankintoihin tukea ei voi saada. Investoinnin käyttöiän pitää olla myös yli kolme vuotta.

koneetjalaitteetMyös ELY-keskuksen maaseutuyksikön yritystutkija Matias Smeds painottaa:

– Käytetyn tekniikan hankkimiselle pitää olla selkeät perustelut. Maaseutuohjelman mukaan edelleen tuetaan pääsääntöisesti uusia koneita ja laitteita, etenkin jos uuden teknologian avulla yrityksen tuottavuus merkittävästi parantuu.

Käytettyjen koneiden hankinta voi olla varteenotettava vaihtoehto, kun tarvitaan koneita ja laitteita joiden teknologia ei ole merkittävästi muuttunut tai joilla ei ole keskeistä merkitystä tuotantoprosessin nykyaikaisuuteen.

– Kun arvioidaan investoinnin kokonaistaloudellisuutta, otetaan huomioon myös yrityksen tuotannon laajuus ja monipuolisuus. Esimerkiksi, jos alkava yritys pystyy hankkimaan useampia käytettyjä koneita yhden uuden hinnalla, kykenee se huomattavasti monipuolisempaan toimintaan. Samalla voidaan vähentää tuotantoon liittyviä riskejä, Smeds jatkaa.

Ennen investointien ryhtymistä voidaan investointien toteutettavuusselvityksellä selvittää investointien taloudellisia, toiminnallisia ja teknisiä edellytyksiä sekä toteuttamisen vaihtoehtoja. Asiantuntijapalvelun hankintaan voi silloin saada 40–50 % tukea. Toteutettavuusselvityksellä voidaan esimerkiksi selvittää, onko tarkoituksenmukaisempaa hankkia ainakin osa koneista käytettyinä ja mitkä koneet on järkevämpää hankkia uutena. Samalla voidaan selvittää mistä käytettyjä koneita voidaan hankkia. Tuen myöntäminen toteutettavuustutkimukseen ei edellytä investoinnin toteuttamista.

Maaseudun yritysrahoituksella on huomattava vaikutus maaseutualueiden pienten ja keskisuurten yritysten uudistumiselle ja kilpailukyvylle ja sillä edistetään myös työllisyyttä. Rahoituksen tavoitteena on monipuolistaa yritysrakennetta ja lisätä maaseudun elinvoimaa. Suomi rahoittaa osan tuesta ja osa saadaan EU:n maaseuturahastosta, kertoo Maa- ja metsätalousministeriö tiedotteessaan.

Suunnitelmissa investointi? Ota yhteyttä, me autamme maksutta ja luottamuksella!

Varaa aika yritysneuvojalle

 

Antti Alasaari
Antti Alasaari
Yritysneuvoja
+358 44 512 6613
Aloittavat yritykset, maaseutuelinkeinot, metalliala Kyrönmaa

‹ Siirry "Uutiset"-sivulle