Pankit

Pankki on tärkeä yhteistyökumppani yhtiön harkitessa ulkoista rahoitusta. Pankit voivat tarjota monipuolista rahoitusta esimerkiksi lainojen, luottolimiittitilin, osamaksun ja leasingin muodossa. Pankki tekee riskinarvioinnin muun muassa yrityksen tuloskehityksen, tulevien ennusteiden ja saatavilla olevien vakuuksien perusteella. Sen vuoksi on tärkeää, että voit esittää huolellisesti laaditun ja realistisen liiketoimintasuunnitelman pankille. Pankit tekevät yhteistyötä Finnveran kanssa, joka on julkinen luottoja tarjoava organisaatio. Finnverasta voit lukea myöhempänä otsikon Julkisia rahoittajia alta.

Riskipääoma

Riskipääoma on yhteiskäsite yhtiön omaan pääoman tehdyille investoinneille. Riskisijoittajat ja bisnesenkelit investoivat toimintaan saadakseen osakkeita vastineeksi investoinnistaan. Yrittäjän on siinä tapauksessa oltava valmis päästämään käsistään osa osakekannasta. Kiinnostavia sijoituskohteita ovat usein yritykset, joilla on hyvä kasvupotentiaali, sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Linkki Suomen pääomasijoitusyhdistyksen sivuille: www.fvca.fi/
Linkki Svenska riskkapitalföreningin (vastaava ruotsalainen yhdistys) sivuille, joilta on mahdollista löytää rahoitusta: www.svca.se

Bisnesenkeleillä tarkoitetaan yritystoimintaan sijoittavia yksityishenkilöitä.

Julkisia rahoittajia

Joukko julkisia, paikallisen tai kansallisen tason organisaatioita voi myöntää tukea yrityksille. Esimerkkeinä tällaisista organisaatioista ovat muun muassa Business Finland ja Työ- ja elinkeinotoimisto. Useimmiten vaaditaan myös yrityksen omaa rahoitusta. Yksi julkisista rahoittajista on läheistä yhteistyötä pankkien kanssa tekevä Finnvera, jolla on laaja valikoima luottoja tarjottavanaan, esim. takauslainoja.

www.finnvera.fi  (luottoja, vientirahoitusta)
www.businessfinland.fi (kansallinen ohjelma, valmisteluraha)
www.tyomarkkinatori.fi  (palkkatukea ja muita tukia)
www.ely-keskus.fi  (kehittämistukea investoinneille, kansainvälistyminen)
www.nopef.com  (korottomia lainoja, jotka voidaan muuttaa tuiksi)
www.finnfund.fi  (riskisijoituksia, lainoja m.m.)
www.finnpartnership.fi  (kansainvälistymistuki)
www.aktion.fi  (tukea maaseudun kehittämiseen)
www.yhyres.fi  (tukea maaseudun kehittämiseen)

Starttiraha

Starttirahan tarkoituksena on edistää yritystoiminnan alkamista ja henkilöiden työllistymistä. Se turvaa yrittäjän toimeentulon siltä ajalta, jonka yritystoiminnan käynnistys ja vakiinnuttaminen arviolta kestää – kuitenkin enintään 12 kuukauden ajan. 

Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia auttaa kaikissa yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa. Starttirahahakemukseen vaaditaan liitteeksi liiketoimintasuunnitelma, jonka tekemisessä saat neuvoa Startian yritysneuvojilta.

Lisätietoja starttirahasta

 

Tommi Virkama
Startian johtaja
Tommi Virkama
- Perustamisneuvonta, aloittavat yrittäjät