Osaavan työvoiman saatavuus seutuviestinnän kulmakivenä

Työkaluina osaavan työvoiman saatavuuden parantamisessa meillä on monia toimia. Jo perinteeksi muodostuneet, yritysten kanssa yhdessä toteutettavat valtakunnalliset rekrytointikampanjat ovat suurin yksittäinen satsaus. Vaasan seutu näkyy digitaalisesti suurimmissa kaupungeissa valitulle kohderyhmälle ennalta sovittuna ajankohtana. Joka vuosi mukana olevat yritykset yhdessä sopivat viestin kärjen ja markkinointimateriaali sekä käytettävät markkinointikanavat. Valtakunnalliset kampanjat ovat jo vuosien perinne.

Muita osaajien houkutteluun liittyviä toimenpiteitä tehdään myös hankkeiden kautta. Vetovoimainen Vaasan seutu -hankkeella konkretisoidaan käytännön tasolla yritysten työvoimatarpeet. Korkeakouluopiskelijat suurimmissa kaupungeissa kuulevat Vaasan seudun tarjoamista uravaihtoehdoista muun muassa messuilla ja erilaisissa järjestettävissä tapahtumissa. Valmistuvat opiskelijat ja juuri valmistuneet ovat potentiaalisin muuttajaryhmä, kunhan vain työpaikka ja oman elämän muut palikat sopivat yhteen.

Korkeakouluopiskelijat tulevaisuuden tekijöinä

Vaasalaiset korkeakouluopiskelijat ovat avainasemassa, kun puhutaan riittävän työvoiman saatavuudesta. Tässä työssä on VASEKilla koordinoiva rooli. Vaasan kaupungin kanssa yhdessä pidämme omalta osaltamme huolen siitä, että opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus tutustua seudun tarjoamiin palveluihin sekä kerromme alueen uramahdollisuuksista. Tapaamme korkeakoulujen opiskelijajärjestöjen kanssa säännöllisesti ja sovimme toimista, jotka edistävät integroitumista alueeseen.

Se, että opiskelijat oppivat tuntemaan kotikaupunkinsa jo opiskeluaikana sekä pääsevät tutustumaan alueen työnantajiin, edesauttaa heidän halukkuuteensa jäädä tänne opintojensa jälkeen. Työ on varsin konkreettista; rekrytointitilaisuudet, ilmaisviikot kaupungin tarjoamiin vapaa-ajanpalveluihin tai vaikkapa saariston luontoretkien järjestäminen. Kaikki suunnitellaan ja toteutetaan tietenkin opiskelijoita kuunnellen.

Haglund Maria GU6A0684 nelio
Projektipäällikkö, osaava työvoima
Maria Haglund

- Vetovoimainen Vaasanseutu -hanke

- seutuviestintä

Mari Kattelus
Markkinointipäällikkö
Mari Kattelus
Seutuviestintä ja -markkinointi
haalarijatkat
Vetovoimainen Vaasanseutu -hanke

Hankkeen pääkohderyhmänä on juuri valmistuvat korkeakouluopiskelijat, jotka ovat muualla Suomessa eri korkeakouluissa. Keskeinen kohderyhmä on myös jo työmarkkinoilla olevat osaajat ja lapsiperheet, mutta jotka eivät vielä ole sitoutuneet ja juurtuneet pysyvämmin johonkin paikkaan. 

Kuvituskuva rekry uusi
Rekrytointi ja työllistäminen

Alueemme on kasvuvaiheessa, ja eri toimialoilla on monia yrittäjiä, jotka tarvitsevat uutta työvoimaa.
Etsitkö sinä myös työvoimaa yrityksellesi?