Attraktionskraft

Högutbildade utgör en dragningskraftfaktor

Flyttrörelsens barometrar hackar varierat beroende på tidpunkt. Utvecklingen av totalnettoflyttningen har under de senaste tio åren varit något nedgående.

När det gäller löneinkomsternas genomsnitt klarar vi oss bra oss ​​jämfört med de största städerna. Och eftersom levnadskostnaderna här är lägre, lämnar det mera pengar över till annat.

Vår utbildningsnivå är hög, då cirka 40 % av invånarna har en högskoleexamen.