Seutuviestinnän kärkinä uusi visuaalinen ilme ja verkkopalvelu

OS 8886 Vaasan seutu brandikuva

Vuoden 2017 aikana tehty konseptointityö Vaasan seudun yhteisen verkkopalvelun toteuttamiseksi sai jatkoa, kun teknisen toteuttajan kilpailuttamisprosessi saatiin päätökseen ja toteuttaja valittiin kesän jälkeen. Syksyllä 2018 alkoi verkkopalvelun varsinainen toteutus, jossa yhteistyökumppanina on Geniem. Työ on laaja ja pitkäkestoinen, sillä uusi verkkopalvelu on tarkoitus julkaista kokonaisuudessaan elokuussa 2019.

Seudun uusi verkkopalvelu toteutetaan yhteistyössä VASEKin, Vaasan kaupungin, VisitVaasan ja Merenkurkun maailmanperintö ry:n kanssa. Uusi Vaasan seudun verkkosivusto tulee olemaan käyttäjälähtöinen, kustannustehokas ja ajantasainen. Yhteistyön avulla päästään eroon hajanaisesta ja päällekkäisestä tiedosta sekä saavutetaan vuosittaisia kustannussäästöjä muun muassa päivittämisen keskittämisen kautta. Verkkopalvelulla saadaan tavoitettua parempaa näkyvyyttä ja suurempia kävijämääriä kuin jos kävijät hajaantuisivat eri tiedon perässä eri sivustoille.

VASEKin pääasiallinen vastuu verkkopalvelun toteutuksessa on osioissa Koulutus ja työ sekä Yritykset ja sijoittuminen. Sisällöt tuotetaan sidosryhmien kanssa teemaryhmätyöskentelyn kautta kevään 2019 aikana.

Merkittävä projekti vuoden aikana oli myös Vaasan seudun, Vaasan kaupungin ja VisitVaasan yhteisen ilmeen luominen. Se lanseerattiin ja otettiin käyttöön elokuussa, ja uusi logo erilaisine elementteineen ja brändikuvineen on siitä lähtien näkynyt kaikessa viestinnässä.

Seudun kärkiviestit eli meri, intohimo ja energia, tuodaan uuden ilmeen avulla esille entistä paremmin. Nyt kun Vaasalla ja koko seudulla on uusi ilme ja kun uusi verkkosivusto saadaan valmiiksi, on seutuviestinnän toimijoilla huomattavasti paremmat edellytykset rakentaa yhdessä erilaisia markkinoinnin ja viestinnän toimenpiteitä.