Energiateknologian ykkösseutu

Vaasan seutu on energiateknologian ykkösseutu Suomessa: Koko maan energiateknologiaviennistä 30 % on peräisin Vaasan seudulta. Seutuviestinnän ensisijainen kohderyhmä onkin globaali energia-alalla toimiva elinkeinoelämä ja energia-alan yritykset, joita halutaan seudulle lisää. Viestintä vahvistaa seudun valtakunnallisesti vahvaa energiaan, intohimoiseen tekemiseen ja mereen liittyvää brändimielikuvaa, nostattaa seudun asukkaiden ylpeyttä omasta seudustaan sekä lisää Vaasan seudun energiaklusterin globaalia tunnettuutta.

Energiaklusterin tavoite on selkeä: kehitämme kestäviä teknologiaratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä ja säästämään energiaa maailmanlaajuisella mittakaavalla.

  • EnergyVaasaan kuuluu 180 yritystä
  • Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on vuosittain 6 miljardia euroa
  • Viennin osuus liikevaihdosta on yli 80 prosenttia
  • Yrityksissä on yhteensä 13 000 työntekijää
  • Tutkimukseen ja kehitykseen käytetään vuosittain 250 miljoonaa euroa
  • EnergyVaasan alueelle on suunnitteilla vuoden 2030 loppuun mennessä uusia investointeja energiateknologiainfrastruktuuriin noin 1,9 miljardin euron arvosta
Kristoffer Jansson www
Communications & Brand Manager
Kristoffer Jansson
EnergyVaasa
- Viestintä, tapahtumat ja sidosryhmäsuhteet
- EnergyWeek-koordinointi