När investeringarna realiseras

gigavaasa construction site 140921 69

År 2022 kom det flera nyheter om att förutsättningarna för investeringar i anslutning till batterivärdekedjan gynnats, när man under året tillkännagav ett intentionsavtal om att bygga en anodmaterialfabrik och planerna på en battericellsfabrik gick vidare till miljökonsekvensbedömning (MKB). Offentliggörandena föregicks av åtskilliga diskussioner med kunderna.

Precis som under tidigare år har ett stort antal delegationer besökt Vasaregionen för att lära känna GigaVaasa-området och de möjligheter Vasaregionen erbjuder. Det har förts diskussioner om tomtreservationer med många olika aktörer. I arbetet med kunderna ingick att nå ut till nya kunder och jobba med marknadsföring, arbeta för att avtal ska ingås och skapa nätverk av samarbetspartner. Dessutom var VASEK involverad i kommunikationsarbetet kring publiceringen av alla investeringsnyheter.

GigaVaasa-området utvecklas i nära samarbete med Merinova, Vasa stad, Vaasa Facilita och Vaasa Parks.

Framtidens pendeltrafik på räls

I samarbete med Vasa stad och Österbottens förbund har en utredning gjorts om duospårvagns- och persontrafik för förbindelsen mellan GigaVaasa-området och Vasa hamn. Utredningen behandlar den framtida pendlingstrafiken och hur man kunde utnyttja spårtrafiken bättre för jobbpendling även lokalt och i synnerhet med tanke på de stora investeringsprojekten i framtiden.

Betydande multiplikatoreffekter

y tiimi Skelleftea rajattuSåväl VASEK som andra aktörer i regionen har samlat in information och bakgrundsstudier om olika intressenters behov och hur en realiserad storinvestering skulle påverka hela regionens näringsliv.

VASEKs företagsrådgivare besökte Skellefteå i slutet av 2022 för att bekanta sig med multiplikatoreffekterna av den batterifabrik som Northvolt bygger, såväl för redan befintliga företag i regionen och för nya, planerade företagsprojekt som för kommunen och grannkommunerna.

”Hela regionen har på bred front funderat på hur man ska förbereda sig för att det första investeringsbeslutet eventuellt kan realiseras under år 2023.”
- utvecklingsdirektör Riitta Björkenheim

Smart batterivärdekedja

  • Projektperiod: 1.6.2022 - 31.12.2023

  • Budget: 41 244 euro (VASEKs andel 2022)

  • Projektparter: Oy Merinova Ab och Vasaregionens Utveckling Ab VASEK

  • Projekt inom ekosystemavtalet, inväntar finansieringsbeslut

Systemdesign av den koldioxidneutrala Vasaregionens referensmiljö 

  • Projektperiod: 1.8.2022 - 31.12.2023

  • Budget: 41 598 euro (VASEKs andel 2022)

  • Projektparter: Oy Merinova Ab och Vasaregionens Utveckling Ab VASEK

  • Projekt inom ekosystemavtalet, inväntar finansieringsbeslut