Vaasan kaupunki ja Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK järjestivät helmikuussa kyselyn, joka selvitti seudun asukkaiden käsityksiä alueen vahvuuksista, tärkeimmistä ominaisuuksista ja kehittämistarpeista. Kyselyyn vastasi yhteensä 248 henkilöä, joista 72 % oli vaasalaisia. Vastauksia hyödynnetään seudun viestintästrategian ja sen kärkiviestien kehittämisessä.

Vaasan seudun viestintästrategia on vuodelta 2011, jolloin seutuviestinnän tärkeimmiksi kärjiksi nostetiin energiateknologia, luonto ja onnellisuus. Nyt strategiaa päivitetään ajan tasalle.

– Viestintästrategiaa on työstetty workshopeissa ja työ jatkuu edelleen työryhmissä. Strategia ja sen kärkiviestit hiotaan valmiiksi toukokuun aikana, VASEKin markkinointipäällikkö Mari Kattelus kertoo.

Seutukyselyn lisäksi uutta strategiaa varten on haastateltu noin 50 alueen päättäjää, vaikuttajia, elinkeinoelämän edustajia, oppilaitosten edustajia sekä muita sidosryhmiä. Haastattelujen tarkoituksena oli kuulla eri suunnista näkemyksiä seudun vahvuuksista, viestinnällisistä kärjistä ja toiveista viestinnän strategialle.

Asukkaat mukaan seutuviestinnän kehittämiseen

Seutukyselyn avulla otettiin myös asukkaat mukaan viestinnän suunnitteluun.

– Sillä mitä vaasalaiset kertovat kotiseudustaan ulkopaikkakuntalaisille on suuri merkitys kaupungin julkisuuskuvan kannalta. Puhutaan niin sanotusta asukaslähettilyydestä: toivomme, että vaasalaiset voivat sanoa ylpeydellä olevansa kotoisin Vaasasta, kaupungin viestintäpäällikkö Leena Forsén kuvailee.

Kyselyyn vastasi kaiken kaikkiaan 248 henkilöä. Noin 72% kyselyyn vastanneista oli vaasalaisia. Vastauksia saatiin myös muista lähialueen kunnista.

Sopivan suuri, mutta kuitenkin kompakti kaupunki

Kyselyssä tiedusteltiin, mikä vastaajalle on tärkeintä Vaasassa ja Vaasan seudussa. Vastauksissa korostuivat erityisesti luonto, meri ja hyvät ulkoilu- ja urheilumahdollisuudet. Viihtyisä ympäristö, luonnon läheisyys, sekä kaupungin sopiva koko ja lyhyet etäisyydet nähtiin positiivisina ominaisuuksina.

Suurin osa vastaajista kertoi myös parhaiden hetkiensä Vaasan seudulla liittyvän mereen tai alueen luontoon.

”Muutin vaasaan elokuussa 2016 ja asun nyt Palosaarella. Rakastan alueen luonnonläheisyyttä, vaikka kaupunki on niin lähellä!"

”Pyöräily meren rannan läheisyydessä olevalla pyörätiellä perheen kera kesällä. Välillä pieni pysähdys jäätelökioskille ja maisemia ihastelemaan.”

Tärkeät hetket liittyivät myös perheen perustamiseen, ihmissuhteisiin, oman kotiin ja opiskelijaelämään. Kaupunki nähtiinkin sekä perheystävällisenä, että opiskelijalle sopivana asuinpaikkana.

Seudun vahvuuksina nousivat esiin myös kulttuuri, tapahtumat, monipuoliset työ- ja opiskelumahdollisuudet, kansainvälisyys, kaksikielisyys, teollisen alan osaaminen ja hyvät palvelut.

”Vähän lisää hulluutta, rohkeutta ja hassuttelua”

Seutukyselyssä vastaajilta saatiin monia kehitysehdotuksia Vaasan seutuun ja sen viestintään liittyen. Seudun monikielisyys nähtiin sekä rikkautena että haasteena. Vastaajat toivoivat, että ruotsinkielisyyttä ei liika korostettaisi alueen viestinnässä, vaan uusia asukkaita voitaisiin houkutella kertomalla, että myös suomen tai englannin kielellä pärjää Vaasassa.

”Vaasaa pitäisi mainostaa monikielisenä ja monikulttuurisena kaupunkina ja häivyttää vahvaa kaksikielisyyden (suomi-ruotsi) leimaa. Toki olemme kaksikielinen kaupunki, mutta mielestäni monikielisyys vastaa enemmän todellisuutta ja lisännee myös enemmän alueen houkuttelevuutta kuin kaksikielisyys. Muualla Suomessa on kuva, että Vaasassa ei pärjää ellei puhu sujuvaa ruotsia.”

Yhteistyötä ja positiivista asennetta kaivattiin lisää niin yksilötasolla, kuin myös yli kieli-, kunta- ja järjestörajojen.

Parantamisen varaa nähtiin myös julkisessa liikenteessä. Lisää vuoroja ja nopeampia yhteyksiä toivottiin sekä paikallisliikenteeseen että liikenneyhteyksiin Vaasan ulkopuolelle. Pyöräteiden parantaminen ja ylläpito nousivat niin ikään esille vastauksissa.

Lisää tapahtumia ja eloa keskustaan

Vastaajien mielestä Vaasan rantoja ja keskusta-aluetta pitäisi hyödyntää nykyistä enemmän, yhteisten tapahtumien ja liiketoiminnan avulla. Elävän keskustan uskottiin lisäävän houkuttelevuutta niin turistien kuin paikkakuntalaistenkin keskuudessa.

”Enemmän elämää rantoihin. Kahviloita, myymälöitä, kulttuuria voisi olla enemmän rannoissa. - - Täälläkin voisi olla myös muulloin kuin kesällä terassit auki. Lämpölamppuja ja vilttejä terasseille, niin ihmiset voisivat käydä seurustelemassa terasseilla. Saisi ihmisiä enemmän liikkeelle. Enemmän muutenkin saisi olla tapahtumia, bändejä ym (jos vertaa esim. Seinäjokeen).”

”Rantapromenadilla voisi olla enemmän ravintoloita, terasseja tai muita aktiviteetteja.”

Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin muun muassa lahjakortteja Vaasan kaupunginteatteriin ja kylpylä Tropiclandiaan. Palkinnot on postitettu voittajille.

Voit tutustua Vaasan seutuun tarkemmin osoitteessa: http://vaasanseutu.fi/

Lisätietoja:

Markkinointipäällikkö Mari Kattelus, puh. +358 400 681 048, mari.kattelus@vasek.fi
Viestintäpäällikkö Leena Forsén, puh. + 358 40 635 0762, leena.forsen@vaasa.fi

‹ Siirry "Tiedotteet"-sivulle