Jokainen tuki on suunnattu tiettyyn tarkoitukseen, kuten kehitys tai investointi, tietyn tyyppisille yrityksille, joissa yrityksen koko, toimiala, maantieteellinen sijainti jne. voivat olla merkityksellisiä. Tukea voi hakea myös osittain kattamaan tiettyjä kehityskustannuksia, kuten ostettuja palveluita, rakennus- ja investointikustannuksia, palkkoja, matkakuluja jne. Tuki on aina harkinnanvarainen.

Jos suunnittelet yrityksellesi kehitys- tai investointitoimenpidettä, ota yhteyttä VASEKin yritysneuvojaan tai varaa aika lisätietojen saamiseksi.

Yritystukihakemukset jätetään joko ELY-keskukseen, Business Finlandiin tai paikalliseen kehittämisyhdistykseen.
Lisätietoja on osoitteissa www.ely-keskus.fi, www.businessfinland.fi, www.aktion.fi, www.yhyres.fi

Maaseudun yritystuet

Pienet yritykset, jotka työllistävät 1-5 henkilötyövuotta

www.yhyres.fi (Kyrönmaa), www.aktion.fi (ruotsinkielinen Pohjanmaa Kokkolasta Kristiinankaupunkiin lukuun
ottamatta Vaasan ja Kokkolan ydinalueita).

 1. Valmistelupaketti
  2000 €, kertakorvaus ostopalvelusta, asiantuntija-apu yrityksen alkuvaiheessa. Voidaan saada kerran.
 2. Alkavan yrityksen tuki
  Jälkikäteen maksettavaa tukea voidaan saada pääasiassa valmennukseen ja muihin asiantuntijapalveluihin. Pieniä summia myös koulutukseen, liiketilojen vuokriin ja varusteisiin, käyttömaksuihin, materiaaleihin ja tarvikkeisiin sekä matkakuluihin. Voi sisältää pieniä hankintoja.
  Tuki 5 000 €, kertakorvaus osa-aikaiseen yrittäjyyteen ja vuosittainen liikevaihto vähintään 10 000 €, 10–35
  tuntia työtä viikossa. Myös kausityöhön.
  Tuki 7 500 €, kertakorvaus kokoaikaiseen yrittäjyyteen ja vuosittainen liikevaihto vähintään 15 000 €.
 3. Yritystoiminnan kehittämispaketti
  Tuki 3000 €, standardoitu kertakorvaus vakiintuneen yritystoiminnan kehittämiseen.
 4.  Investointituki
  Tukiprosentti 20 - 40 % (riippuu yrityksen sijainnista ja siitä, haetaanko sitä de minimis -tukena) Yrityksen perustamisen, kasvun tai kehityksen kannalta merkittäviin investointeihin.
  Hankkeen budjetin tulisi olla 5 000 – 100 000 € .
  Rakennusten hankinta, uudisrakentaminen, remontit, laajennukset, uudet ja käytetyt koneet, työkalut,
  laitteet. Aineettomiin investointeihin, kuten tietokoneohjelmat, pilvipalvelut, patentit, lisenssit,
  tekijänoikeudet ja tavaramerkit.
 5. Energiatuki
  Uudet investoinnit, 30% Vain harvaan asuttujen alueiden ja maaseudun yrityksille, eli Vaasan seudun osalta Korsnäs, Vöyri (pois lukien Maksamaan keskusta), Isokyrö (pois lukien Tervajoki), Maalahden osalta vain Petolahti, Svarvar ja Bergö. Vaasan, Mustasaaren ja Laihian yritykset eivät voi saada tätä energiatukea. Uusiutuvaan energiaan, kuten aurinkopaneeleihin, lämpöpumppuihin, uusiin ohjausjärjestelmiin.
 6. Tuki omistajanvaihdokseen
 • Vain harvaan asuttujen alueiden ja maaseudun yrityksille
 • Annetaan henkilölle ilman Y-tunnusta tai mikroyritykselle, jolla on Y-tunnus
 • Kertakorvaus 2500 € tai 5000 € ostajalle, ei myyjälle!
 • Asiantuntijapalveluihin liittyen omistajanvaihdoksen valmistelussa

Yli 5 henkilöä työllistävä yritys

Investointituki

Investointitukea voidaan myöntää esimerkiksi kiinteistöjen rakentamiseen, korjaukseen tai hankintaan, uusien koneiden ja laitteiden hankintaan tai pitkäaikaisiin aineettomiin omaisuuseriin. Investointien on oltava ratkaisevia yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehitykselle. Investointituen edellytyksenä on toiminnan merkittävä muutos. Alle 50-henkisille yrityksille (1-49 henkilöä) tai vähintään 100 000 euron investoinneille yritys voi saada 20 prosentin tuen investointeihin. Sijoituksen olisi kuitenkin täytettävä vaatimus siitä, että sen osuus yrityksen liikevaihdosta on vähintään 5-10 prosenttia.

Yleensä maaseudun yritysten investointituki on 20 %, mutta joissain tapauksissa se voi olla korkeampi, eli 25-40 % riippuen yrityksen koosta, maantieteellisestä sijainnista, elintarvikkeiden jalostuksesta (ns. liitteen 1 tuotteet) tai jos tuki myönnetään de minimis -tukena. Biokaasulaitoksiin tehtävien investointien tuki-% on 50 %.

Alla olevat alat ovat edellä mainittujen yritystukien ulkopuolelle:

 • liikenne ja kuljetus, lukuun ottamatta bioenergia-alan rakenteita
 • vähittäis- ja tukkukauppa sekä tuonti
 • paikallisilla markkinoilla tarjottavat henkilökohtaiset palvelut (kuten parturi-kampaamot, hierojat, kauneushoitolat)
 • maarakennusala
 • rakennusala mukaan lukien LVI ja sähkö, jos yrityksen toiminta rajoittuu vain urakointiin
 • ravintolatoiminta, kuten baarit, kahvilat ja lounasravintolat matkailualaa lukuun ottamatta
 • liikkuvat kalustohankinnat, kuten traktorit ja rakennusalalla käytettävät koneet
 • ajoneuvohankinnat
 • vuokraustoiminta, matkailualan vuokraustoimintaa lukuun ottamatta
 • hevos- ja ravitallit, joissa on alle 10 hevospaikkaa

Yrityksen kehittämisavustus

Kaikki yritykset

 • tuki pienille ja keskisuurille yrityksille kehitystoimenpiteisiin ja investointeihin, kun yritys aloittaa toimintansa tai haluaa tehdä merkittäviä investointeja uudistuakseen tai tavoitellakseen kasvua.
 • kehittää jo olemassa olevaa liiketoimintaa tai luoda yrityksen kannalta täysin uutta liiketoimintaa. Tähtäimessä voi olla myös vienti- ja kansainvälistymismahdollisuuksien parantaminen tai kasvun hakeminen uusia tuotteita, palveluita tai tuotantomenetelmiä kehittämällä. Yritys voi tavoitella uusia markkinoita tai kartoittaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
 • Kehittämistoimenpiteisiin liittyviä palkka-, konsultointi-, matka-, messuosallistumis- ja vastaavia menoja voidaan tukea enintään 50 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista. Hankkeeseen sisältyviä investointeja voidaan tukea yrityksen koosta ja sijainnista riippuen 10–40 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista

Kaikkia yrityksiä koskeva sääntö

 • Yritys voi saada enintään 300 000 euroa de minimis -tukea kolmen verovuoden aikana. Tukea voidaan myöntää tukikelpoisiin ja kohtuullisiin kustannuksiin, jotka aiheutuvat tuettavasta toimenpiteestä ja jotka ovat syntyneet tuen hakemuksen jättämisen jälkeen.

Hakemukset tehdään sähköisesti, ja hanke on vireillä, kun kuittaus on vastaanotettu. Sähköisen hakemuksen tekemiseksi tarvitset tunnistautumisen, katso linkki.

Hanketta ei saa aloittaa ennen kuin tukihakemus on vireillä. Ennen ELY-keskuksen rahoituspäätöstä hakija aloittaa hankkeen omalla riskillään.

Kalastusalan yritystuki

Yritysten toteuttamille kehittämishankkeille voidaan myöntää rahoitusta kaupallisille kalastajille tai kalastajien yhteenliittymille tai yhteisyrityksille. Lisätietoja on saatavilla Kalatalouden rahastosta täältä.

Business Finlandin yritystuet

Lisää tietoa Business Finlandin sivuilla.

Innovaatioseteli (muille yritysmuodoille kuin toiminimille)

Tarkoitettu alle 5 vuotta toimineille pienille yrityksille, joilla on uusi tuote- tai palveluidea kansainvälisillä markkinoilla. Innovaatioseteli on tarkoitettu yrityksesi innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntija-palvelujen hankkimiseen ulkopuoliselta palveluntarjoajalta yrityksesi tuotteiden, palveluiden tai prosessien kehittämiseksi ja tarvittavan tiedon ja osaamisen hankkimiseksi palveluna. Innovaatiosetelillä voit ostaa palveluita yrityksiltä, yliopistoilta, ammattikorkeakouluilta tai tutkimusorganisaatioilta. Rahoituksen osuus on 4 500 euroa (alv=0) ja yrityksen oma rahoitusosuus 1 500 euroa. Innovaatiosetelin voi saada vain kerran.

Mitä yritykseltä vaaditaan?

Yrityksen luottoluokitus on Asiakastiedon rating Alfan mukaan vähintään A (myös aloittavat yritykset).

Tukea eri tarkoituksiin Eura2021-portaalin kautta

Linkki portaaliin.

Eura2021-alustan kautta julkaistaan säännöllisesti tukea eri teema-alueille, joita voi hakea ELY-keskukselta.

Kootut linkit

 

Olav Nylund
Yritysneuvoja
Olav Nylund
- Toimivat yritykset, aloittavat yrittäjät
- Aluevastuu: Maalahti, Vöyri