Toimivien yritysten kehittäminen

Yritysneuvojat olivat vuoden aikana tekemisissä yhteensä 706 eri yrityksen kanssa 1 031 kertaa. Toiminnan kehittäminen sisälsi muun muassa investointien suunnittelua ja toteuttamista, markkinoinnin tehostamista, sopimusasioiden selvittelyä ja yhtiömuodon muutoksia sekä kasvuun valmistautumista.

Talousvaikeuksiin joutuneiden yritysten auttaminen nousi vuoden aikana yritysneuvojien työlistalle yhä useammin. Niihin puuttuminen ja ratkaisujen löytäminen kuormitti neuvojia aiempaa enemmän. Myös tietosuojakysymykset, yritystukimahdollisuudet, toimitila-asiat ja rekrytointitarpeet nousivat vuoden aikana asiakkaiden yritysneuvojille usein esittämien kysymysten joukkoon.

VASEK toteutti Kyrönmaalla helmikuusta vuoden loppuun saakka käynnissä olleen Tarveselvitys yritysryhmähankkeille Kyrönmaalla -hankkeen. Hankeessa selvitettiin kyrönmaalaisten yritysten kehittämistarpeita ja mahdollisuutta toteuttaa useamman yrittäjän yhteistyönä kehittämishanke. Hankkeen tuloksena käynnistyi ainakin yksi, sote-yrittäjien laadunparantamiseen tähtäävä yritysryhmähanke. Lisää Tykö-hankkeesta toisaalla tässä vuosikertomuksessa.

IMG 5020 Neuvoja yrittajyyteen Vaasa

Neuvoja yrittäjyyteen -kiertueen Vaasan tilaisuudessa syyskuussa Tommi Virkama, Maija Aarnio Vaasan Yrittäjistä, Stefan Råback ja Kjell Nydahl.