Byggnadsbranschen blir en del av lösningen genom cirkulär ekonomi

Teknikhuset 3

Teknikhuset har uppförts i form av ett utvecklingsprojekt på Yrkesakademin i Österbotten i Vasa i syfte att ta fram lösningar som ger energieffektivitet, komfort och låg miljöpåverkan till ett förmånligt pris. Teknikhuset ska användas både på YA:s olika utbildningslinjer och för att höja kunskapsnivån hos branschens aktörer. Tomas Hansson, lärare och projektledare för Teknikhuset, samt Mauritz Knuts, projektchef på VASEK, konstaterar att det finns många okonventionella men lönsamma och hållbara lösningar som kunde anammas av byggbranschen.

Den energikris som började 2022 och omfattar hela Europa har gjort det klart: lösningarna som undersökts och utvecklats för den bebyggda miljön hjälper oss att klara oss ur den här krisen. Att optimera byggnaders energianvändning, använda förnybar energi och utveckla en gemensam energiinfrastruktur är synnerligen viktigt för både företag och invånare.

Med hjälp av projektfinansiering för infrastruktur och bebyggd miljö med låga koldioxidutsläpp har man kunnat visa upp framgångshistorier i regionen och producera material som är särskilt avsett för städer och städernas ekosystem. Under året arrangerades 17 seminarier, webbinarier och workshoppar som lockade 520 deltagare. Evenemangen fokuserade på att sprida information om metoder för beräkning av koldioxidavtryck, lösningar för cirkulär ekonomi inom byggbranschen, hållbara upphandlingsprocesser för offentliga byggprojekt och digitala lösningar för planering, konstruktion, underhåll och drift av byggnader.

Det var ett hektiskt år och avsaknaden av möten under coronaåren märktes tydligt. Fysiska möten och diskussioner ansågs viktiga och man uppskattade verkligen att det ordnades evenemang. På höstens eftermiddagsseminarium förberedde man sig för den cirkulära ekonomin och funderade på hur byggbranschen borde förnya sig. Det är helt klart att byggnadsbranschen som helhet också vill vara en del av lösningen, inte bara en del av problemet, vilket tyvärr är fallet för närvarande. Inom byggsektorn måste man ta hänsyn till den cirkulära ekonomin såväl vid tillverkning av byggprodukter, planering, konstruktion, drift och underhåll av byggnader som vid renovering och rivning.

"Verksamhetsåret visade tydligt hur byggbranschen själv var mycket angelägen om att driva projektet framåt, generellt sett försöker man med hjälp av projektet pusha branschen i rätt riktning."
- projektchef Mauritz Knuts

Botnia High 6Den nya H-byggnaden vid Vasa centralsjukhus står klar. Det är det första byggprojektet i Österbotten som förverkligats i alliansform. Inom alliansen har alla aktörer suttit vid samma bord – beställare, planerare och byggare – vilket möjliggjort en snabbare tidtabell, implementering av nya tekniska lösningar och gett mer valuta för pengarna. Alliansens projektchef Markus Kaustinen från YIT och Ulf Stenbacka, teknisk direktör på Österbottens välfärdsområde och Mauritz Knuts, projektchef på VASEK.

 

Byggnadsbranschens hållbara framtid

  • Projektperiod: 1.1.2022-30.6.2023
  • Budget: 166 760 euro
  • Projektet finansieras med anslag ur instrumentet REACT-EU som en del av Europeiska unionens åtgärder med anledning av COVID-19-pandemin.

IRIS Smart Cities – Integrated and Replicable Solutions for Co-Creation in Sustainable Cities