Det bästa ligger fortfarande framför oss

TomasHayry TommiAnttonen

År 2022 firade Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia sitt 30-årsjubileum, och i och med det blev det ännu tydligare hur mycket nyföretagscentrumets verksamhet och kostnadsfria startrådgivning betyder för nya företagare och därmed för hela den livskraftiga Vasaregionen. Nyföretagscentrumets arbete har varit framgångsrikt och mycket välbehövligt och efterfrågat, vilket även framgår av antalet kunder.

Den globala pandemin, kriget i Ukraina och energikrisen har haft en betydande inverkan på företagandet, företagarna och företagen. Start- och annan företagsrådgivning har blivit ännu viktigare, och det här arbetet kommer att fortsätta vara starkt och omfattande. Och inget ont som inte för något gott med sig. I och med pandemin fick digitaliseringen av tjänsterna ett starkare fotfäste i såväl VASEKs och Startias företagstjänster som i utbudet hos olika företag. Ett större utbud innebär fler valmöjligheter för kunderna och därmed även fler kunder.

När ett jubileumsår går mot sitt slut är det bra att redan kasta en blick på nästa. År 2023 är VASEK en energisk, 20-årig ung vuxen som tagit sin plats även som en viktig aktör inom regionutveckling och -kommunikation. VASEKs andra FM-guld i kommunal marknadsföring är ett bevis på att vi är på rätt väg i arbetet och att det görs på rätt sätt. Det multiprofessionella samarbetet (den senaste guldmedaljen vanns genom samarbete med Vasa stad) mellan kommunerna, staden och näringslivet och det gemensamma genomförandet av åtgärderna ger framgång på nationell nivå och har gett Vasa och hela regionen ett lyft och en betydligt större synlighet.

Det målmedvetna regionutvecklingsarbete som VASEK och andra aktörer i regionen tillsammans utfört har bidragit till att området uppfattas som en av de hetaste platserna i Finland. Näringslivet investerar nu på ett aldrig tidigare skådat sätt och även internationella investeringar är på väg. Resultaten och skörden av Invest in-arbetet kommer vi att kunna njuta av under de kommande åren, ännu under det här årtiondet. Det är bra att vara medveten om att det här ofta är ett väldigt osynligt arbete och den stora allmänheten kommer att få se en glimt av det först senare när bitarna börjar falla på plats.

Satsningen på företagsrådgivningen, Invest in-arbetet och regionutvecklingen bör ökas under de kommande åren. Ett bra exempel på det här är området runt Skellefteå i Sverige, där en storinvestering orsakat en ketchupeffekt som tvingat regionen att ta itu med betydande positiva utmaningar. Om något sådant sker även i vår region kommer vi att få enormt mycket mer arbete.

Mycket gott har alltså åstadkommits, men det bästa ligger fortfarande framför oss.

Tomas Häyry
Ordförande för VASEKs styrelse
Stadsdirektör i Vasa