Resan mot cirkulär ekonomi tar tid


pexels jacob colvin 1757363Det projekt inom cirkulär ekonomi, som startade i slutet av förra året, var en fortsättning på det arbete som gjorts i tidigare projekt. Övergången till cirkulär ekonomi är dock en resa i flera steg, och man tar ett steg i taget. Om man inte vet vad cirkulär ekonomi innebär, kan man inte förverkliga tankesättet om cirkulär ekonomi på ett effektivt sätt. Resan mot cirkulär ekonomi fortsatte längs den väg som stakats ut i den tidigare publicerade guiden Österbotten ställer om – Färdplan för hållbarhet och cirkulär ekonomi.

I verksamheten och olika evenemang under 2022 har vi tydligt märkt att cirkulär ekonomi och hållbarhet lyfts fram ännu mera än förr. Allt fler företag är intresserade av hållbarhet och de funderar över hur hållbarhetsfrågorna ska beaktas i deras företagsverksamhet. Åtgärderna inom projektet Circular Insight & Transition nådde under året ut till 70 olika företag och organisationer.

I Time for change-workshopparna som ordnades under året diskuterade man vad en hållbar framtid egentligen innebär i praktiken. Fyra workshoppar på finska och svenska samlade totalt 42 representanter från 29 olika företag för att diskutera resan mot cirkulär ekonomi i deras egna företag. Resan måste göras på lång sikt genom att man går över till verksamhetsmodeller i enlighet med cirkulär ekonomi, där varor och tjänster erbjuds på nya sätt.

Under året samarbetade vi mycket med bland annat Kust-Österbottens Företagare, olika utbildningsorganisationer och andra projekt som arbetar med cirkulär ekonomi och hållbarhet.

Mot slutet av året började man redan planera för att fortsätta arbetet som gjorts för att främja cirkulär ekonomi och förberedde en ny projektansökan, som lämnades in till finansiären i slutet av 2022. Tanken är att det nya projektet ska starta under sommaren eller hösten 2023. I slutet av 2022 gjordes också förberedelser för Stora hållbarhetsdagen i januari 2023.

Circular Insight & Transition

  • Projektperiod: 1.10.2021–30.6.2023

  • Budget: 498 300 e

  • Projektparter: VASEK, Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy, Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia, Kristinestads Näringslivscentral