Taloudellinen suhdanne kääntyy laskuun. Toimialalla yleisesti menee huonosti. Yrittäjä sairastuu vakavasti. Muutama iso, kannattamaton urakka. Liian suuret investoinnit ja liian vähän asiakkaita.

Nämä kaikki ovat esimerkkejä syistä, joiden vuoksi yrittäjä on ajautunut taloudellisiin vaikeuksiin ja hakeutunut velkajärjestelyyn. Yritysneuvojat Antti Alasaari ja Kjell Nydahl neuvovat vuosittain noin 10 yrittäjää, kun tavoitteena on velkojen järjestely ja kannattavan yritystoiminnan jatkuminen.

Velkajärjestelyt ovat pitkiä ja ikäviä prosesseja, siksi toivommekin, että yrittäjä ottaa jo varhaisessa vaiheessa meihin yhteydessä, jo ennen kuin maksamattomia laskuja kertyy. Yritysneuvonnassa voimme miettiä, miten toimintaa luotsataan kannattavaan suuntaan.

Fakta:
Velkaongelmiin joutuneen henkilöyhtiön (ky, ay) tai toiminimiyrittäjän elinkeinotoiminnan velat voidaan järjestellä, ja kannattava yritystoiminta voi jatkua, mikäli yritystoiminta on ollut melko pienimuotoista ja perustuu pääasiassa yrittäjän työpanokseen. Velkajärjestelyillä voidaan turvata niin yrittäjän itsensä kuin mahdollisten työntekijöidenkin työpaikat.

Velkajärjestelyyn hakeudutaan velkaneuvonnan kautta. Vaasan seudulla velkaneuvontapalveluita hoitaa Vaasan kaupunki. Velkaneuvonnasta pyydetään VASEKilta lausuntoa asiakkaan tilanteesta ja ohjataan asiakas VASEKille neuvontaan.

Antti Alasaari
Antti Alasaari
Yritysneuvoja
+358 44 512 6613
Aloittavat yritykset, maaseutuelinkeinot, metalliala Kyrönmaa

Kjell Nydahl
Kjell Nydahl
Yrityspalvelujohtaja
+358 50 368 2686
Omistajan- ja sukupolvenvaihdokset, Korsnäs