Tavoite: Kehittää yritystä aktiivisen hallitustyöskentelyn kautta

Mitä on hallitustyöskentely? Tutustu ennen ensimmäistä tapaamista omistajien ja hallituksen rooleihin.

Ensimmäisessä tapaamisessa analysoidaan yrityksen toimintaa tähän mennessä sekä selvitetään mikä on hallituksen rooli ja vastuut yrityksessä. Laadimme yhdessä tavoitteet varjohallitustoiminnalle yrityksessänne. Voimme halutessanne pitää ensimmäisen tapaamisen yrityksenne tiloissa. Muutoin tapaamme VASEKin tiloissa.

Valmistelevat tehtävät

Tavoite: Antaa taustatietoja yrityksen tilanteesta varjohallitustyöskentelyn alkamisen ajankohtana. Ota mielellään yrityksesi kirjanpitäjä mukaan ensimmäiseen tapaamiseen.

Ennen ensimmäistä tapaamista valmistaudu kertomaan yrityksen toiminnasta ja esittelemään seuraavat asiat

Toiminnan taustatiedot:

 • viimeisimpien (mieluiten 3 viimeisimmän) vuosien tilinpäätökset sekä yhtiöjärjestys
 • nykyinen hallitus ja jäsenten osaamisalueet
 • visio, missio, strategia, yrityksen arvot
 • talousarvio 2018
 • olemassa olevat sopimukset (esim. osto-, vuokra- ja leasingsopimukset)
 • vakuutukset
 • asiakassaatavat, jotka pitäisi mahdollisesti laittaa poistoihin
 • vanhat varastot, joita ei poisteta
 • tärkeät toimintaa koskevat lait ja säädökset
 • yrityksen markkinat, kilpailijat ja asiakkaat (nykyiset ja potentiaaliset)

Yrityksen johtamisjärjestelmä:

 • nykyinen hallitustyöskentely, kuinka yritystä johdetaan?
 • raportointi toimitusjohtajalle ja hallitukselle
 • tehtyjen päätösten seuranta
 • omistajien ajatukset yrityksen nykytilasta ja tulevaisuudesta
 • osaaminen yrityksessä, sekä johdon että hallituksen osaaminen
 • mitä osaamista yrityksestä puuttuu?

Valmistelevien tehtävien läpikäynnin jälkeen päätetään yrityksen tarvitsemat kehittämiskohteet sekä päätämme varjohallituksen kokoonpanon ja roolit sekä tavoitteet, toimenpiteet, seurannan ja aikataulun.