Yhteinen seudullinen sähköinen palvelusetelijärjestelmä mahdollistaa alan yritysten hakeutumisen palvelusetelipalveluiden tuottajiksi seuraaviin Vaasan seudun kuntiin:

Vaasa: tilapäinen, säännöllinen ja jatkuva kotihoito, omaishoidon vapaiden järjestäminen, vammaispalvelut (vammaispalveluihin haetaan tämän linkin kautta)
Mustasaari:
omaishoidon vapaiden järjestäminen
Laihia:
tilapäinen kotipalvelu, vammaispalvelut, ikäihmisten palveluasuminen, henkilökohtainen apu
Isokyrö:
varhaiskasvatus

Hyväksytyt palvelusetelipalvelutuottajat

Ohjeita palveluseteliyrittäjäksi hakeutuvalle

Seudulliseksi palvelusetelipalvelutuottajaksi voi hakeutua jatkuvasti.

Hakemus palvelusetelillä hankittavan palvelun tuottajaksi

Toimitetaan liitteineen (luettelo alla) Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKiin Sari Saarikoskelle.

Vaasan kaupungin kotihoidon palvelusetelin sääntökirja

 
Hakemuksen liitteet:

1) Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta
Ilmoitus lähetetään suoraan niihin kuntiin, joihin palveluja aikoo jatkossa tuottaa. Hakemus osoitetaan kunnan sosiaali- ja terveyssektorin yhteyshenkilölle. Tästä ilmoituksesta liitetään kopio varsinaiseen hakemukseen palvelusetelillä hankittavan palvelun tuottajaksi (ks. yllä).

JA / TAI

2) Hakemus yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen
Lähetetään suoraan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon Jukka Eskeliselle. Tämä koskee vain yrityksiä, jotka jatkossa aikovat tuottaa kotisairaanhoidon palveluja. Tästä ilmoituksesta liitetään kopio varsinaiseen hakemukseen palvelusetelillä hankittavan palvelun tuottajaksi (ks. yllä).

Huom: Sisällettävä myös lääkesuunnitelman!

3) Yrityksen viimeisin tilinpäätös tai viimeinen osavuosiraportti yrityksen kirjanpitäjältä

4) Yrityksen kaupparekisteriote

5) Todistus verojen maksamisesta
Pyydetään verohallinnosta todistamaan (verovelkatodistus), ettei yrityksellä ole maksamattomia veroja ja/tai sote-maksuja.

6) Todistus vakuutuksista (TYEL, YEL, Vastuuvakuutus)
Pyydetään vakuutusyhtiöltä.

7) Henkilökuntalomake
Selvitys yrityksen henkilökuntarakenteesta

8) Kielitodistukset
Kielitutkintotoimikunnan myöntämä todistus kielitaidosta asetuksen yleisistä kielitutkinnoista 1163/2004 mukaisesti.

9) Sähköisen asiakasrekisterin (CRM) kuvaus
Palveluntuottajan on ylläpidettävä sähköistä asiakasrekisteriä (CRM), josta tiedot on siirrettävissä sähköisesti kunnan nähtäväksi. Lisäksi edellytetään asiakastietolain (159/2007: § 19 h) mukainen omavalvontasuunnitelma.

10) Omavalvontasuunnitelma
Lain yksityisistä sosiaalipalveluista (922/ 2011) 6 §:n mukaisesti palvelusetelipalvelutuottaja yrittäjän tulee laatia omavalvontasuunnitelma, joka kattaa kaikki palvelujen tuottajan tarjoamat sosiaalipalvelut ja palvelukokonaisuudet.
Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma

Huomioithan, että KAIKKI liitteet on toimitettava hakemuksen yhteydessä.

Ohjeita palvelusetelipalvelutuottajille koskien palveluaikoja, palvelujen hinnoittelua ja www.palveluseteli.fi -portaaliin tehtäviä kirjauksia 

 

Vaasan kaupungin vammaispalveluja koskevat tiedustelut: tulosaluejohtaja Erkki Penttinen, erkki.penttinen@vaasa.fi

 

Smartum Oy, maksuliikenne
www.palveluseteli.fi

Lisätietoja:
Kari Bagge
044 773 6190
kari.bagge@smartum.fi

Smartum Oy, yrittäjien rekisteröitymiseen liittyvät kirjaukset
Lisätietoja:

Smartum asiakaspalvelu
020 749 8820
asiakaspalvelu@smartum.fi